Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα κοντά στη Μουδανιών

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε  ξηρά χόρτα, σε οικόπεδο παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά στο Νέο Ρύσιο.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση έξι πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα οι οποίοι έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.

ÁÑÃÏËÉÄÁ-ÐÕÑÊÁÃÉÁ ÓÅ ÁÃÑÏÔÏÄÁÓÉÊÇ ÅÊÔÁÓÇ ÓÔÏ ÊÏÕÔÓÏÐÏÄÉ -Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ðõñêáãéÜ ðïõ åêäçëþèçêå óÞìåñá ôï áðüãåõìá óå áãñïôïäáóéêÞ äáóéêÞ Ýêôáóç óôï Êïõôóïðüäé ,äÞìïõ ¶ñãïõò Ìõêçíþí, óôçí Áñãïëßäá. Óôï óçìåßï ôçò öùôéÜò åðé÷åéñïýí 21 ðõñïóâÝóôåò ìå 10 ï÷Þìáôá êáé Ýíá ðåæïðüñï ôìÞìá, åíþ ðñáãìáôïðïéïýí ñßøåéò íåñïý äýï áåñïðëÜíá, ôýðïõ «ÐåôæåôÝë».(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: