Μανώλης Καρράς: Δείτε το έργο μας αλλά και τον προγραμματισμό του συνδυασμού μας

Δείτε το έργο μας αλλά και τον προγραμματισμό του συνδυασμού μας

γιατί εμείς μιλάμε με πράξεις..

νέα προποντίδα – Σύγχρονος Δήμος

μαζί συνεχίζουμε…

Απάντηση