Εργασίες καθαρισμού και εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίεςκαθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση καθώς και εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 26 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024, από τις 07.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα παρακάτω οδικά τμήματα:

1. Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση επί των διαχωριστικών στηθαίων (μεταλλικών και σκυροδέματος) και των ρείθρων επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας της οδού, από τη Χ.Θ. 13+450 (Α/Κ Θέρμης) έως τη Χ.Θ.18+500 (Α/Κ Ν. Ρυσίου) και στις δύο κατευθύνσεις. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία στο αριστερό έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

2. Συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στο δεξιό έρεισμα της οδού με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ.28+500 έως τη Χ.Θ.23+000. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία στο δεξιό έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά .

Ο χρόνος αποκλεισμού των παραπάνω οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Απάντηση