Πυροσβεστική: Πρόστιμο για εναπόθεση εύφλεκτων υλικών πλησίον δασικής έκτασης στην Χαλκιδική

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.250 ευρώ, χθες, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Μαρμαρά, σε ημεδαπό, για εναπόθεση εύφλεκτων υλικών πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Παραλία Τορώνης», του δήμου Σιθωνίας, στην Χαλκιδική.

Απάντηση