Μισθοί: Αυξήσεις στα κατώτατα – στασιμότητα στα υψηλότερα κλιμάκια [γράφημα]

Διττή είναι η εικόνα εμφανίζουν οι μισθοί στη χώρα μας την οκταετία 2016 έως 2023, σύμφωνα με την έκθεση για τη νομισματική πολιτική που της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Οι μισθοί άνω των 1.650 ευρώ παρουσιάζουν στασιμότητα, ενώ οι αμοιβές στα χαμηλότερα κλιμάκια εμφανίζουν αύξηση. Ο κατώτατος μισθός παρουσιάζει σωρευτική αύξηση από το 2016 έως το 2023 ήταν περίπου 33%. Τα κλιμάκια των αμοιβών πάνω από τα όρια του κατώτατου μισθού αυξάνονται αλλά με μικρότερους ρυθμούς από αυτούς των κατώτατων αμοιβών.

Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική της αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια, όπου οι αυξήσεις αφορούν μόνο τα κατώτατα κλιμάκια και εξαιτίας της έλλειψης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν επηρεάζουν και τις υπόλοιπες αμοιβές.

Η έκθεση εκτιμά – επιπλέον – ότι η στασιμότητα επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια επιστροφής στη χώρα μας του εργατικού δυναμικού που έφυγε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Οι μισθοί

Σύμφωνα με την έκθεση κατά τη δεκαετία 2008 – 2017 μετανάστευσαν περισσότερα από 467.000 άτομα ηλικίας 25-44 ετών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και πολλοί μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ξένης υπηκοότητας, που έφυγαν στην αρχή της κρίσης. Οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας όμως, αποτελούν το βασικότερο εμπόδιο επιστροφής στην Ελλάδα για σχεδόν έναν στους τέσσερις Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις στην εύρεση ειδικευμένου προσωπικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης θετική ήταν η επίδραση των αυξήσεων των κατώτατων μισθών στα μισθολογικά κλιμάκια, έως τα επίπεδα των 1.100 έως 1.200 ευρώ.

Ωστόσο η επίδραση ακολουθούσε φθίνοντας ρυθμό.

Αντιθέτως, για τις θέσεις εργασίας με αμοιβές άνω των 1.650 ευρώ το 2016, το βασικότερο εύρημα της έκθεσης είναι ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές μέχρι το 2023. Επίσης φαίνεται ότι ένα μικρό μέρος των θέσεων εργασίας με υψηλές αμοιβές το 2016, λαμβάνει χαμηλότερες αποδοχές (κάτω από 1.650 ευρώ) το 2023. Αυτό πιθανώς οφείλεται στην αντικατάσταση κάποιων εργαζομένων με άλλους χαμηλότερα αμειβόμενους, ή σε νεοπροσλαμβανόμενους σε παρόμοιες θέσεις εργασίας οι οποίοι λαμβάνουν χαμηλότερες απολαβές. 

Πιο συγκεκριμένα, για τις θέσεις εργασίας με χαμηλές απολαβές (έως 850 ευρώ το 2016), το μέσο ποσοστό μεταβολής των ονομαστικών μισθών ήταν 26,9% από το 2016 έως το 2023. Αντιθέτως, οι θέσεις εργασίας με υψηλές απολαβές (άνω των 1.650 ευρώ το 2016), είχαν μια εκτιμώμενη μέση αύξηση των ονομαστικών αμοιβών μόλις κατά 0,7%.

Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι μισθοί αυτής της κατηγορίας παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι. Αν ληφθεί υπόψη ότι την περίοδο 2016-2023 το επίπεδο των τιμών με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε σωρευτικά κατά 16% περίπου, συνάγεται ότι, σε πραγματικούς όρους, υπήρξαν μισθολογικές αυξήσεις στις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενώ στις υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας (πάνω από 1.650 ευρώ το 2016) υπήρξαν σημαντικές μειώσεις.

ot.gr

Απάντηση