Πρόσληψη προσωπικού για την Κατασκήνωση Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΑΙΤΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3

Απάντηση