Πώς θα χρησιμοποιείται ο «Προσωπικός Αριθμός» και από πότε τίθεται σε εφαρμογή

Υποχρεωτικός για τις συναλλαγές των πολιτών με τους φορείς του δημοσίου θα είναι πλέον ο «Προσωπικός Αριθμός» που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, αφού το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε νόμιμο το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, τα φυσικά πρόσωπα δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση απομνημόνευσης πολλών αριθμών ταυτοποίησης και διατήρησης αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Θα τηρείται μόνο σε ένα κεντρικό σημείο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί την αρμόδια αρχή για να επιβεβαίωση της ταυτότητας των πολιτών, περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη, αποτελεί το ΑΦΜ και επιπλέον τρία ψηφία, ένα γράμμα και δύο αριθμούς και με αυτόν θα πραγματοποιούνται στο εξής όλες οι συναλλαγές με το Δημόσιο.

Διευκρινίζεται όμως, ότι, ο Προσωπικός Αριθμός του Πολίτη δεν θα υποκαταστήσει τον ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ.

Στόχος είναι η ταυτοποίηση των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και η ασφάλεια των συναλλαγών τους.

Όπως ενημέρωσε, κατά την εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός, ο Προσωπικός Αριθμός των νέων ταυτοτήτων θα τεθεί σε εφαρμογή εντός ολίγων ημερών

ertnews.gr

Απάντηση