Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ν. Προποντίδας: Χορήγηση Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας δεν χορηγεί μόνο στους εκπαιδευόμενους κατά την ολοκλήρωση των δυο χρόνων φοίτησης τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου αλλά και πιστοποιητικό γνώσης στην Πληροφορική, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και το ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ν. Προποντίδας διοργάνωσε στις 25/6/24 και 26/6/24 για τρίτη φορά από την ίδρυσή του εν έτη 2018-2019 εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής.

Οι εκπαιδευόμενοι πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης στις ενότητες: 1) επεξεργασία κειμένου (Word), 2) Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και 3) Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet).

Η ισχύ του είναι εφ’ όρου ζωής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πολλά συγχαρητήρια στους εκπαιδευόμενους μας και στους καθηγητές πληροφορικής για την προετοιμασία τους.

Απάντηση