Τι αλλάζει στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων

Ανώτατο πλαφόν στα 3.000 ευρώ για το σύνολο των επιδομάτων εορτών και αδείας, βασικό μισθό 780 ευρώ και κατάργηση πλήθους επιδομάτων μεταξύ των οποίων και του επιδόματος γάμου προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1-11-2011.

Το υπουργείο Οικονομικών με χθεσινή διευκρινιστική εγκύκλιο παρέχει με πίνακες και παραδείγματα τις αλλαγές που επέρχονται στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες
ορίζονται με κριτήρια την κατηγορία εκπαίδευσης και τα χρόνια προϋπηρεσίας των εργαζομένων στο Δημόσιο, ενώ θεσμοθετούνται ειδικά κίνητρα επίτευξης στόχων και περικόπτονται δραματικά οι υπερωρίες.

Με το νέο μισθολόγιο οι υπάλληλοι λαμβάνουν τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον βαθμό τους. Οι βαθμοί είναι έξι και μετρούν ανάστροφα από τον ΣΤ’ προς τον Α’. Σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται.
Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.

ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
Στους δημοσίους υπαλλήλους χορηγούνται τα εξής επιδόματα:
– Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως
– Απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών ύψους 100 ευρώ μηνιαίως.
– Το επίδομα Χριστουγέννων ανέρχεται στα 500 ευρώ
– Το επίδομα Πάσχα ανέρχεται στα 250 ευρώ. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Απριλίου του επόμενου έτους, δηλαδή για 120 ημέρες.
– Το επίδομα αδείας ανέρχεται στα 250 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών (εορτών και αδείας), δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μεικτά.
– Θέσης ευθύνης : Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δημοσίου οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο ανέρχεται από 100 ευρώ μέχρι 900 ευρώ.
– Κίνητρο επίτευξης στόχων. Δίδεται στους υπαλλήλους και ισούται με ποσό μέχρι 50% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και με ποσό μέχρι 100% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.
– Κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων. Χορηγείται στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90% προσαύξηση 15% του βασικού τους μισθού. Το ΚΕΔΣ υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού μισθολογικού κόστους του κατά το προηγούμενο έτος.
– Οικογενειακή παροχή : Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή καθορίζεται ως εξής: 50 ευρώ για ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον 70 ευρώ.

Παράδειγμα
Υπάλληλος που λαμβάνει συνολικές μηνιαίες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερομένων ποσών των επιδομάτων εορτών και αδείας, 2.983 ευρώ μεικτά θα δικαιωθεί στο ακέραιο το ποσό επιδομάτων εορτών και αδείας, υπολογιζόμενο ως εξής :
Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες αποδοχές του υπαλλήλου αυτού, μαζί με το συνολικό ποσό επιδομάτων εορτών και αδείας (1.000 ευρώ) ανέρχονται σε : 2.900 Χ 12 + 1.000 = 35.800 (2.983 ευρώ μηνιαίως).
Επειδή ο υπάλληλος που λαμβάνει 3.000 ευρώ μεικτά τον μήνα και αναγόμενα σε 12μηνη βάση 36.000 ευρώ, δεν δικαιούται των επιδομάτων εορτών και αδείας, θα πρέπει ο υπάλληλος του παραδείγματός μας, δεδομένου ότι οι συνολικές ετήσιες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές του, επιδόματα και αμοιβές, μαζί με τα επιδόματα εορτών και αδείας είναι χαμηλότερες από 36.000 ευρώ, να δικαιωθεί στο ακέραιο τα επιδόματα εορτών και αδείας (500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ δώρο Πάσχα και 250 ευρώ επίδομα αδείας).

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: