Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

Mόνο τα κτίρια άνω των 2.000 τ.μ θα υπόκεινται σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τους ελεγκτές δόμησης, δηλαδή από το νέο σώμα ιδιωτών μηχανικών του υπουργείου Περιβάλλοντος που θα πραγματοποιεί τον έλεγχο των οικοδομών, από την προσεχή Μάρτιο όταν θα πάψουν να λειτουργούν οι πολεοδομίες.

Οι έλεγχοι για τα μεγάλα κτίρια θα γίνονται σε τρία στάδια: στην

αρχή με την ολοκλήρωση του ξυλότυπου και του οπλισμού θεμελίωσης, στο μέσο με την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και στο τέλος των εργασιών.

Σε λιγότερους ελέγχους θα υπόκεινται τα υφιστάμενα κτίρια, προσθήκες κτιρίων καθ΄ύψος και περιτοιχίσεις που θα ελέγχονται εφάπαξ με την ολοκλήρωση των εργασιών ενώ από δύο ελέγχους θα περνούν τα κτίρια έως 2.000 τ.μ  και οι εγκαταστάσεις προκάτ κατά το στάδιο της θεμελίωσης και στο τέλος των εργασιών. 

Τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχονται οι νέες οικοδομές,  ανά κατηγορία έργου καθώς και το πώς ορίζονται οι ελεγκτές περιγράφει το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που θέτει ως τις 3 Φεβρουαρίου σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΚΑ.

Στις κατηγορίες που θα απαιτούνται αυξημένοι έλεγχοι περιλαμβάνονται οι χώροι εκπαίδευσης και συνάθροισης κοινού (μουσεία, χώροι συναυλιών, αίθουσες δικαστηρίων, θέατρα, κέντρα διασκέδασης κ.α, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας κ.α), σωφρονισμού, εμπορίου (αυτοτελή κτίρια για εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές), γραφείων (γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες), βιομηχανίες και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Πως ορίζεται ο ελεγκτής

Για τον ορισμό Ελεγκτή Δόμησης υποβάλλεται σχετικό αίτημα του γενικού επιβλέποντος μηχανικού προς την οικεία «Υπηρεσία Δόμησης» (σ.σ θα υπάγεται στο δήμο και θα αντικαταστήσει τις πολεοδομίες) δέκα ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της κατασκευής.

Η επιλογή των Ελεγκτών Δόμησης, γίνεται με βάση την απόσταση από το έργο. Αρχικά επιλέγονται Ελεγκτές, οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το κτίσμα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής Δόμησης στο Μητρώο, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε επιλέγεται Ελεγκτής Δόμησης με επαγγελματική έδρα στην οικεία Περιφέρεια και εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος, από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Εφόσον ο Ελεγκτής Δόμησης προβεί στην αποδοχή του αιτήματος (εντός δύο ημερών από την κλήση), η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), στην οποία υπάγονται οι ελεγκτές ενημερώνει αυθημερόν και ηλεκτρονικά την οικεία υπηρεσία δόμησης, τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα μηχανικό για τη διενέργεια του ελέγχου.

Ο έλεγχος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών, οι οποίοι οφείλουν να συμπληρώνουν προηγουμένως τα προβλεπόμενα στοιχεία και έντυπα για τη δημιουργία της Ταυτότητας Κτιρίου, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, συντάσσεται σχετικό πόρισμα, εντός διαστήματος τριών ημερών. Διαφορετικά η Υπηρεσία Δόμησης  συντάσσει πράξη συνέχισης εργασιών ή εφόσον πρόκειται για τον τελικό έλεγχο, εκδίδει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής, που αποστέλλεται στον κύριο του έργου και στον γενικό επιβλέποντα μηχανικό.

Τι γίνεται σε περίπτωση παραβάσεων

Εφόσον προκύψουν παραβάσεις, το πόρισμα αποστέλλεται στην ΕΥΕΔ, η οποία επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα και συντάσσει σχετική πράξη διακοπής εργασιών.
Αντίγραφο της πράξης διακοπής εργασιών, στo οποίo επισυνάπτεται το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης, αποστέλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρώσεις σε βάρος των μελετητών ή και του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, στην ΕΥΕΔ, στον κύριο του έργου και στον επιβλέποντα μηχανικό, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής.

Τέλος στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται να τοιχοκολλήσει την ίδια ημέρα την πράξη διακοπής εργασιών της Υπηρεσίας Δόμησης και το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στο δημοτικό κατάστημα και να τα διατηρήσει για διάστημα είκοσι ημερών.

One thought on “Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: