Ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος ΝοεμβρίουΟ Εμπορικός Σύλλογος Ν. Μουδανιών ενημερώνει εμπόρους και καταναλωτές ότι από 1 Νοεμβρίου 2013 (ημέρα Παρασκευή)  έως και 9 Νοεμβρίου 2013 θα ισχύσει η πρώτη εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων
“mid-season sales”.Σύμφωνα με το Νόμο 4177/2013, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, δηλαδή οι εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:α) Τακτικές εκπτώσεις:
  • από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
φέτος (13/1 /2014 έως 28/2/2014)  και
  • από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου
φέτος (14/7/2014 έως  31/8/2014)β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:  • το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου
φέτος (1/11/2013 έως  9/11/2013) και  • το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου
φέτος (2/5/2014 έως  10/5 2014)Επομένως, εφέτος, η εκπτωτική περίοδος του Νοεμβρίου ξεκινά την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως  το Σάββατο 9 Νοεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.Βάσει του ίδιου Νόμου, οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται να λειτουργήσουν προαιρετικά τις τέσσερις (4) Κυριακές που αντιστοιχούν στην πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτωτικών περιόδων. Το πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, βάσει του Νόμου 4177/2013,, καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.Κατόπιν τούτου, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 (πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου 2013) οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται (προαιρετικά) να είναι ανοιχτές.Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: