Διεξαγωγή συνεδρίου ”Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση”

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής

Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΝΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα: «Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο για την κοινωνική
ενσωμάτωση: Εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις», το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, Αμφιθέατρο ΙΙΙ (3 ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη).
Σκοπός του συνεδρίου είναι να θέσει βάσεις ευρύτερων προβληματισμών σχετικά με τη
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών στο
εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και να εστιάσει στις βέλτιστες πρακτικές για τη
Διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Περιφερειακός Δ/ντης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Αλέξανδρος Κόπτσης

Απάντηση