ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΜΑΣ

Γιά φέτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεο Ζέρβα καί τόν

Διάκονό του π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη, θεώρησε καλό τούς ἁγιασμούς γιά τήν ἒναρξη τοῦ νέου σχολικού ἒτους 2019-2020 νά τούς τελέση στήν ἀρχοντική Ἱερισσό καί τά παραθαλάσσια Νέα Ρόδα.

Μέ πολλή χαρά λοιπόν, καί συμπαραστατούμενος ἀπό τούς Ἐφημερίους τῆς Ἱερισσοῦ Αἰδ.
Πρωτ. π.Βασίλειο Ἀνυφαντῆ καί π. Μακάριο Ζωνάρα, ἐπεσκέφθη :
   α)Πρῶτα τό Γυμνάσιο καί Λύκειο Ἱερισσοῦ, ὃπου τόν ἀνέμεναν οἱ
Διευθυντές τῶν Σχολείων, οἱ Σύλλογοι τῶν Καθηγητῶν, τά ἀγαπητά μας παιδιά μέ
τούς γονεῖς τους καί οἱ Ἂρχοντες τοῦ Τόπου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν νέο Δήμαρχο
Ἀριστοτέλη κ. Στέλιο Βαλιάνο, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἀλέξιο Ἀντωνίου, τήν Πρόεδρο
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κα Μαρία Ἐνεχηλίδου, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ κ.
Γεώργιο Καλαϊτζῆ καί τή Σχολική Σύμβουλο κα Σοφία Ἀρβανίτη κ.ἂ.
  β) Κατόπιν ἐπεσκέφθη τό Α΄ Δημοτικό καί τό Α΄ Νηπιαγωγεῖο Ἱερισσοῦ,
ὃπου τόν ἀνέμεναν οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων, οἱ Διδασκαλικοί Σύλλογοι, τά
παιδάκια καί φυσικά τά πρωτάκια…
  γ) Στή συνέχεια τό Β΄Δημοτικό καί Β΄ Νηπιαγωγεῖο Ἱερισσοῦ, μέ
προσμονή ἀπό τούς ἐκεῖ Διδασκάλους καί μαθητές. Καί
  δ) Μαζί μέ τούς Ἂρχοντες τέλος, ἐπεσκέφθη κατά τίς 11 ἡ ὣρα τό
Δημοτικό καί τό Νηπιαγωγεῖο τῶν δροσοστάλακτων Νέων Ρόδων, ὃπου τόν
ἀνέμεναν ἡ δραστήρια Διευθύντρια καί οἱ Δάσκαλοι τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, οἱ
Νηπιαγωγοί, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τοῦ Σχολείου, μαζί μέ τά Νηπιαγωγάκια
καί τήν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ κα Σοφία Ἰσαακίδου. Παρών βέβαια καί ὁ Ἐφημέριος
τῆς Ἐνορίας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Περιοχῆς Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖος
Χατζόγλου.
   Ὁ Σεβασμιώτατος στούς Καθηγητές, Γονεῖς καί Μαθητές ἀπηύθυνε λόγους
ἀγαθούς. Θύμισε ὃτι ὁ Κύριος ζήτησε ἀπό τούς Μαθητές Του νά τοῦ φέρουν κοντά
τά παιδάκια, τήν ὣρα μάλιστα πού κήρυττε καί τούς παρεκάλεσε νά μήν τά
ἐμποδίζουν νά πάρουν τήν εὐλογία Του. Τό γιατί: γιατί ἂν δέν γίνη κανείς παιδί δέν
μπορεῖ νά κατακτήση τή Βασιλεία Του! Κατόπιν ὑπενθύμισε ὃτι ἡ Παλαία Διαθήκη,
διά τοῦ Προκειμένου τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Ἁγιασμοῦ, ζητεῖ : «Κάντε κτῆμα σας τήν
παιδεία γιά νά μήν ὀργισθῆ ὀ Κύριος!». Καί στή συνεχεία ἀπό τήν κατά Ματθαῖον Εὐαγγελική Περικοπή πού άναγνώσθηκε, ἀνέλυσε τά χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς Παιδείας πού ἐζήτησε ὁ Κύριος νά ἒχουν οἱ Μαθητές Του. Ἡ Παιδεία, εἶπε ὁ Δεσπότης, ὁφείλει νά νοστιμίζη τήν οἰκουμένη καί τόν κόσμο, ὃπως τό ἁλάτι τίς τροφές τοῦ ἀνθρώπου, γιατί διαφορετικά εἶναι ἂχρηστη! Οἱ Χριστιανοί μέ τή ζωή μας καί τήν Παιδεία μας ὁφείλουμε νά εἲμαστε τό ἁλάτι τῆς γῆς! Ἐάν δέ τό ἁλάτι χάση τήν ἁλιστική του δύναμη, τή νοστιμιά του, ἀξίζει νά πεταχτῆ στό δρόμο καί νά καταπατηθῆ ἀπό τούς ἀνθρώπους! Ἐπίσης ἡ Παιδεία πρέπει νά εἶναι Φῶς καί νά προσφέρη Φῶς, ἀλλιῶς θά εἶναι σκοταδισμός καί πολλές φορές πικρή γιά τόν ἂνθρωπο καί πικρή γιά τόν κόσμο! Τέλος ζήτησε ἀπό γονεῖς, καθηγητές καί παιδιά ἀπ’ τό σχολειό νά κατευθύνεται πρός τήν Κοινωνία καί τόν Οὐρανό τό λιβάνι τῆς Ἀγάπης, ἡ μοσχοβολιά τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παραδόσεως καί τό τσαγανό τοῦ νεοελληνισμοῦ, ὣστε νά μεγαλύνεται ἡ ταυτότητα καί ἡ ἰδιοπροσωπία τῆς Ρωμιοσύνης!
   Μετά ἀπό τούς Ἁγιασμούς ἐθιμοτυπικά ἐπεσκέφθη στήν ἓδρα του τόν νέο
Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Στέλιο Βαλιάνο, μαζί μέ τούς Κληρικούς του, εὐχόμενος τά
δέοντα γιά τήν ἀρχόμενη τετραετῆ θητεία του.

Απάντηση