Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες


Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (3396/5-9-2019, τομ. Β’) με την

διαδικασία και τους όρους μεταφοράς των πιστώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων”.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: