ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ!

Την Τετάρτη 25-09-2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κόπτση
Αλέξανδρου με τον Πρόεδρο του Kids Save Lives
κ. Στεφανάκη Αναστάση και το μέλος του φορέα κ. Σαμαρά Αναστάση. Αφορμή
στάθηκε μια νέα συνεργασία, που υλοποιείται ανάμεσα στους δυο φορείς στα
πλαίσια του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων, της καινοτόμου πρωτοβουλίας
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Από την
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της Κεντρικής
Μακεδονίας θα εκπαιδεύονται σε πρώτες βοήθειες και Καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση από τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό “Kids Save Lives” και την Ελληνική
Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, έτσι ώστε σε περίπτωση
ανάγκης να μπορούν να λάβουν άμεσα δράση και να σώσουν μια ζωή. Με αυτό τον
τρόπο, σε κάθε σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί
κατάλληλα ενημερωμένοι να διαχειριστούν μια κρίσιμη κατάσταση, αλλά και να
μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό.

Απάντηση