Επιπλέον άδεια σε όλες τις γυναίκες για ιατρικές εξετάσεις

Άδεια δημοσίου: Ο γυναικολογικός έλεγχος είναι κάτι που
όλες οι γυναίκες πρέπει να κάνουν μια φορά τον χρόνο. Για αυτό εφαρμόζετε και αυτή η ρύθμιση.

Το υπουργείο Εσωτερικόν ανακοίνωσε πως θα προωθήσει νέα νομοθετική ρύθμιση. Με την ρύθμιση αυτήν θα δίνετε άδεια μιας ημέρας σε γυναίκες υπαλλήλους από τους τομείς του:
  • δημόσιου
  • ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αυτή η νομοθεσία έχει σκοπό να μπορούνε οι γυναίκες να κάνουν το ετήσιο γυναικολογικό τους ελεγχο χωρίς να επιβαρύνουν την δουλεια τους.
Η νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και η οποία θα έχει ισχύ από την πρώτη του νέου έτους, θα αναφέρει:
«Στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
α) «Στις υπαλλήλους χορηγείται κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού μία (1) ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο».
β) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020»
Επίσης, ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με εκπροσώπους της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Women Act» που ως σκοπό έχει την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας. Στη συνάντηση παρίσταντο:
  • Χαραλαμπογιάννη
  • Μαρία Συρεγγέλα
  • Μαίη Ζαννή
  • Μαρία Γιαννιού
  • Έλενα Τσαγκαράκη
  • Ρούλα Τσίνα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: