«Επείγοντα μέτρα λειτουργίας των Γραφείων Πυρασφάλειας ανά την επικράτεια για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19»

 1. Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών, και ειδικότερα της παρ. 8 της (β) σχετικής, τροποποιείται για τα
  Γραφεία Πυρασφάλειας σε όλη την επικράτεια η (γ) όμοια, μέχρι και τις 27.03.2020 με δυνατότητα
  αναπροσαρμογής ως εξής:
  α. Το ωράριο εισόδου του κοινού στα Γραφεία Πρωτοκόλλου καθορίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα από
  09:00 – 12:00.
  β. Αναστέλλεται η είσοδος του κοινού στα Γραφεία Ελεγκτών Πυρασφάλειας.
 2. Στο ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλονται όλοι οι τακτικοί (προγραμματισμένοι), έκτακτοι έλεγχοι,
  καθώς και η διαχείριση καταγγελιών των οργάνων ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με τον
  έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, όπως προβλέπονται στην (δ) σχετική και τις
  ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 3. Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου/γραμματείας αλλά και εν γένει για την καλύτερη
  εξυπηρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων και την αποφυγή συγχρωτισμού συνιστάται η
  εξυπηρέτηση των πολιτών, όπου είναι εφικτό, να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία, ενώ
  προτεραιότητα θα δίδεται σε κοινό που πρέπει να εξυπηρετηθεί άμεσα λόγω λήξης προθεσμιών.
 4. Με την (δ) σχετική, καθορίσθηκαν μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης και διασποράς
  του κορωνοϊού σε χώρους εργασίας, μεταξύ αυτών και των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών.
  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Κεφ. Γ ́ της (β) σχετικής «Τήρηση μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.» σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων (στην περίπτωσή μας των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού) αναφέρεται ότι θα πρέπει: • Να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, καθώς η προσεκτική υγιεινή των χεριών αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων. Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται συχνά με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή να γίνεται χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός. • Να εφαρμόζουν τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή της μετάδοσης μέσω σταγονιδίων: π.χ. να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φταρνίζονται. • Σε περίπτωση που παρουσιάζουν συμπτωματολογία (πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή) ή σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΥ. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ήτοι τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή.
 5. Μετά το πέρας ισχύος της παρούσας, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (γ) σχετική.
 6. . Για την ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται η παρούσα απόφαση και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας, η παρούσα: α. Με μέριμνα των αρμοδίων Διευθύνσεων του Α.Π.Σ. να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. β. Με μέριμνα των Διοικητών των Π.Υ. να αναρτηθεί – τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ by ΕΡΓΟΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ on Scribd

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: