Η Χαλκιδική σε πρώτο πλάνο – Υπόμνημα Βουλευτή Απ.Πάνα προς τον Υπουργό Τουρισμού.

Ο Βουλευτής Χαλκιδικής Απ.Πάνας με Υπόμνημα προς τον Υπουργό Τουρισμού το οποίο κοινοποίησε και στον Υφυπουργό Τουρισμού, τη Γεν. Γραμματέα Τουριστικής  Πολιτικής & Ανάπτυξης Υπ. Τουρισμού, την Πρόεδρο ΕΟΤ και το Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ, επισήμανε την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τον τουρισμό στην έναρξη μιας πρωτόγνωρης τουριστικής περιόδου, που οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα καθώς θα δεχθεί τεράστιο πλήγμα.

Για τους λόγους αυτούς πρότεινε την κατάρτιση ειδικού σχεδίου για τον τουρισμό, το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τις νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, να τηρεί όρους υγειονομικής ασφάλειας, και να στηρίζεται πάνω στους εξής άξονες :-Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και φορείς στη Χαλκιδική.-Πολυεπίπεδη ενίσχυση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.-Υποστήριξη  των υγειονομικών  προϋποθέσεων.-Στόχευση στην οικονομική και επιχειρηματική ενίσχυση των τουριστικών μονάδων και των εργαζομένων.

Ο κ. Πάνας σημείωσε : « Η υγειονομική κρίση μας υπαγορεύει επαναξιολόγηση καταστάσεων, εκ νέου ιεράρχηση προτεραιοτήτων ζωής, αλλαγή περιεχομένου στις κινήσεις και στον προγραμματισμό. Δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστέρησης τη στιγμή που η τουριστική περίοδος είναι «προ των πυλών». Οι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο χρίζουν ουσιαστικής στήριξης και οι τουριστικές επιχειρήσεις στη Χαλκιδική, σε έναν από τους πρώτους σε επιλογή προορισμούς τουριστικά, πρέπει να παραμείνουν βιώσιμες και ξανά ανταγωνιστικές στη διεθνή τουριστική αγορά μέσα από συγκροτημένο σχέδιο εξυγίανσης του τουρισμού προσαρμοσμένο στα δεδομένα της πανδημίας».

Το κείμενο του ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ στον Υπουργό Τουρισμού αναλυτικά έχει ως εξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

                                                                                         ΠΡΟΣ:- Τον Υπουργό Τουρισμού

              κ. Χάρη Θεοχάρη

    ΚΟΙΝ: -Υφυπουργό Τουρισμού

                κ. Κόνσολα  Εμμανουήλ 

-Γεν. Γραμματέα Τουριστικής         

 Πολιτικής & Ανάπτυξης Υπ.  

 Τουρισμού

κ. Λούλη Κωνσταντίνο

-Πρόεδρο ΕΟΤ

κ. Γκερέκου ΄Αντζελα

-Γεν. Γραμματέας ΕΟΤ

κ. Φραγκάκη  Δημήτριο

                                                                                                                      Χαλκιδική 30 /04/2020

Θέμα: « Κατάθεση προτάσεων στήριξης της ανάκαμψης του τουρισμού».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα, ως Βουλευτής Χαλκιδικής ενός Νομού με ισχυρό τουριστικό band διεθνώς και με σημαντικότατη προσφορά στο εθνικό ΑΕΠ, να επισημάνω την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τον τουρισμό στην έναρξη μιας πρωτόγνωρης τουριστικής περιόδου, που οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα καθώς θα δεχθεί τεράστιο πλήγμα.

Με αυτό ως δεδομένο, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός ειδικού σχεδίου για τον τουρισμό, ώστε οι τουριστικές επιχειρήσεις στο Νομό Χαλκιδικής και οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να προστατευτούν από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση.

Το σχέδιο αυτό πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τις κοινωνικές ανάγκες που διεθνώς μεταβάλλονται. Μαζί με αυτές μεταβάλλονται και οι προτεραιότητες, οι συνήθειες και οι αξίες των ανθρώπων και συνεπώς και εκείνες των επισκεπτών μας που με βάση τις νέες συνήθειες θα επιλέξουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και τη Χαλκιδική. Η νέα στρατηγική απαιτείται, να έχει επίκεντρο εκτός από το ίδιο το τουριστικό προϊόν, τη γενικότερη υγειονομική ασφάλεια και τη διασφάλιση των εργαζομένων. 

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού, μπορούν να διεκδικηθούν εκτός από την κρατική συμμετοχή και πόροι με τα μέτρα και τις διευκολύνσεις, που έχουν ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχέδιο για τον τουρισμό στη Χαλκιδική μπορεί να συμπεριλάβει τους εξής άξονες:

-Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες στη Χαλκιδική.

– Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες της Χαλκιδικής, όλους τους θεσμικούς φορείς, αλλά και τους κατοίκους παρέχει νέες εμπειρίες με ταυτόχρονη ενίσχυση του brand name της Χαλκιδικής καθώς και ενίσχυση της αυθεντικότητας και μοναδικότητά της. 

– Κατάρτιση σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και με τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού των υγειονομικών όρων για την επισκεψιμότητα των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων και των λοιπών μνημείων και αξιοθέατων του νομού, των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος στην ορεινή Χαλκιδική με ενίσχυση του σεβασμού στο περιβάλλον, για δημιουργία ασφαλών εκδρομών και ξεναγήσεων.

-Πολυεπίπεδη ενίσχυση των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων.

– Καταγραφή των αναγκών των επιχειρηματιών λόγω πανδημίας καθώς και του υφιστάμενου ξενοδοχειακού δυναμικού, για την υλοποίηση επενδύσεων που υποστηρίζουν αφενός τη βιώσιμη λειτουργία του,αφετέρου την ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πελατών, καθώς και της κλιματικής αλλαγής.

– Τη διάθεση σοβαρών κεφαλαίων για τη σωστή προβολή της Χαλκιδικής με  κατάστρωση νέου marketing plan στο νέο πλαίσιο των νέων δεδομένων και αναγκών για στοχευμένες καμπάνιες στις χώρες-πηγέςτουριστών με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού προβολής και διαφήμισης του Νομού Χαλκιδικής ως εξαιρετικού και ασφαλούς υγειονομικώς προορισμού. Συνέργειες με tour operators και αεροπορικές εταιρείες για προγράμματα συνδιαφήμισης.

– Ενέργειες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τουλάχιστον στο επίπεδο των 180 ημερών (από 120-150 μέρες). Μάλιστα η προβολή της Χαλκιδικής οφείλει να επικεντρωθεί στις αγορές εκείνες που παρουσιάζουν τα λιγότερα κρούσματα κορωνοϊού, που η μεταφορά επισκεπτών θα είναι ευκολότερη οδικώς όπως τα Βαλκάνια, αφού οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως θα περάσουν σημαντική κρίση, όπως άλλωστε και οι Tour Operators, τα πρακτορεία και η κρουαζιέρα.

– Σχεδιασμός οργάνωσης του εσωτερικού τουρισμού 12μηνης διάρκειας με διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής των δικαιούχων και κάλυψη μέρους του κόστους διαμονής από το κράτος υπό τη μορφή voucher.

– Ένταξη των τουριστικών επιχειρήσεων στους αναπτυξιακούς νόμους και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

-Υποστήριξη  των υγειονομικών  προϋποθέσεων.

-Διασφάλιση ότι κάθε επισκέπτης στη Χαλκιδική θα είναι απολύτως απαλλαγμένος από τον κορωνοϊό και η διεθνής υγειονομική κοινότητα, οφείλει να  εγκρίνει τρόπους άμεσου και ταχύτατου τεστ και όρων υποδοχής για κάθε επισκέπτη-ταξιδιώτη και εφαρμογή πιστοποιητικού Υγείας με ενίσχυση των Μονάδων Υγείας του Νομού.

-Προώθηση δημιουργίας αναγκαίων τουριστικών υποδομών που θα πληρούν υγειονομικούς όρους και προδιαγραφές.

-Ενοποίηση και μεγάλη διεύρυνση των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού, για τη στήριξη των μικρότερων τουριστικών επιχειρήσεων

-Στόχευση στην οικονομική και επιχειρηματική ενίσχυση των τουριστικών μονάδων και των εργαζομένων.

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και του τέλους διανυκτέρευσης του 2021, δραστική μείωση του Φ.Π.Α. στον τουριστικό κλάδο (εστίαση και διαμονή και λοιπές τουριστικές υπηρεσίες) μέχρι και το 2022 και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.

-Επίδομα ανεργίας για όλη τη χρονιά, χωρίς όρια ενσήμων, στους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία που θα μείνουν κλειστά καθώς και επιδότηση μέρους του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από το κράτος, ως κίνητρο για το άνοιγμα ξενοδοχείων με παράλληλη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

-Μηδενική προκαταβολή φόρου για το 2020 και αναστολή πληρωμής οφειλών με ταυτόχρονη τόνωση της ρευστότητας για την επανεκκίνηση με κρατικές εγγυήσεις και δάνεια.

– Μείωση κατά 40% του μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο προσαρμοσμένη στις ανάγκες που προκύπτουν λόγω υγειονομικής κρίσης , λόγω μειωμένης σεζόν και ελάχιστων εσόδων.

– Υλοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών έργων γενικής υποδομής με βάση τα νέα δεδομένα ασφάλειας.

-Πρόβλεψη ειδικού πλαισίου για τη μακροχρόνια αποπληρωμή των υφιστάμενων ξενοδοχειακών δανείων και χορήγηση χαμηλότοκων κεφαλαίων κίνησης.

Η υγειονομική κρίση οδήγησε την κοινωνία μας σε επαναξιολόγηση καταστάσεων και σε εκ νέου ιεράρχηση προτεραιοτήτων ζωής και αλλαγής περιεχομένου στις κινήσεις και τις σκέψεις της.

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν μέρος του προγραμματισμού για την πρώτη επανεκκίνηση του τουρισμού. Μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια ανακούφισης του τουρισμού μαζί με τις προτάσεις θεσμικών φορέων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και αρμόδιων φορέων  τουρισμού του Νομού Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί και πρέπει η Ελλάδα και μάλιστα η Χαλκιδική, ως ένας από τους πρώτους σε επιλογή τουριστικούς προορισμούς διεθνώς, να αναδειχθεί και σε έναν ασφαλή υγειονομικά προορισμό.

                                                                                                                                Με τιμή

                                                                                                                                  ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                                                                                                 Βουλευτής Χαλκιδικής

                                                                                                                    ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: