ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ»

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών Προϊόντων Προέλευσης (AREPO) συγκεντρώνει 33 ευρωπαϊκές περιφέρειες και περισσότερες από 700 ενώσεις παραγωγών για πάνω από το 50% των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Το AREPO στοχεύει στην προώθηση και την υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών στις ευρωπαϊκές περιοχές που δεσμεύονται να προωθούν ποιοτικά γεωργικά τρόφιμα.


Στο γενικό πλαίσιο της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ, η AREPO χαιρετίζει αυτήν την πρωτοβουλία και το σχετικό αίτημα για συνεισφορές από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να συμβάλει σε μια ταχεία και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη καθώς και στο μοντέλο της «Ανοικτής Στρατηγικής Αυτονομίας», η AREPO ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
● Να βρει το δρόμο προς τα εμπρός για να άρει την τρέχουσα «εμπορική ένταση» με τις ΗΠΑ. Η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς σε αρκετούς ΓΕ της ΕΕ τον Οκτώβριο του 2019, έβλαψε σοβαρά τους παραγωγούς ΓΕ της ΕΕ που έχασαν τα μερίδια αγοράς τους σε μια χώρα που αντιπροσώπευε προηγουμένως το 30% της συνολικής αξίας των εξαγόμενων ευρωπαϊκών προϊόντων ΓΕ.
● Να καταβληθούν προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Όπως είναι γνωστό, οι δασμοί των ΗΠΑ προέκυψαν από μια νομική διαμάχη που αφορούσε διαφορετικό τομέα από τον τομέα των γεωργικών τροφίμων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ένα προβλέψιμο και αξιόπιστο πλαίσιο για το διεθνές εμπόριο, ικανό να παρέχει τα δίκαια μέσα για την επίλυση των διαφορών.
● Να εξετάσει την προστασία των GI ως μη διαπραγματεύσιμο θέμα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Οι παραγωγοί ΓΕ της ΕΕ πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα τους, τα οποία προστατεύονται σαφώς στη Συμφωνία Απόσυρσης, δεν θα θυσιάζονται για την επιδίωξη συμφωνίας σε καμία τιμή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις, η AREPO συνιστά:
● Βελτίωση της διαφάνειας στη μείωση της λίστας των προϊόντων που πρέπει να προστατεύονται σε κάθε εμπορική συμφωνία, συμβουλεύοντας συστηματικά όλα τα ενδιαφερόμενα ευρωπαϊκά ΓΕ.
● Βεβαιωθείτε ότι η επιγραφή στα διμερή μητρώα παραμένει ανοιχτή σε εκείνα τα GI που έχουν καταχωριστεί μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών εμπορικών συμφωνιών, καθώς και σε προϋπάρχοντα GI που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα.

Ως εκ τούτου, η AREPO καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
● Στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, απλού και διαφανούς πολυμερούς συστήματος για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, προς το συμφέρον τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.
● Στη βελτίωση της διαφάνειας της διακυβέρνησης του Διαδικτύου για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική προστασία των GI ως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τη διαχείριση του συστήματος ICANN για την εκχώρηση ονομάτων τομέα.


Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: