Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας τοποθετήθηκε στα πλαίσια συνεδρίασης της Διαρκής Επιτροπής Παραγωγής Εμπορίου με θέμα την ανάλυση της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής εν όψει και της νέας ΚΑΠ 2021-2027.

Ειδικότερα, παρουσίασε τους τομείς που θα πρέπει να δοθούν έμφαση, έτσι ώστε η χώρα να καταφέρει να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, όπως είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, η ανάπτυξη συνεργασιών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου, η βελτίωση της άρδευσης, η διαφοροποίηση των εισοδημάτων κτλ.

Ακόμη, ο Βουλευτής κ. Πάνας προχώρησε στην διαμόρφωση ερωτήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διερωτόντας μεταξύ άλλων ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και πόσο έτοιμο για αυτό είναι  το αρμόδιο Υπουργείο. Εν κατακλείδι ο Βουλευτής επισήμανε ότι η χώρα θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσει η αγροτική παραγωγή να πρωταγωνιστήσει, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους παραγωγούς αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την Τοποθέτηση του κου Πάνα στον εξής σύνδεσμο:

Απάντηση