Μασάλια Χαλκιδικής .

Σμουχριασι κι σμαζευκι του ζιβγαρι στου σπίτι. Τα πιδια έπαιζαν οξου στου δρόμου και ζυγουνι η ώρα για φαι.

Νιαι, αλλά η άντρας ειχι αλλά στου νουτ Κι λιει στ γνιαικα :

τι λιε’ς, να φάμι πρώτα κι νά φκιασουμι υστιρα τη δλειά η πρώτα να φκιασουμι τη δλεια κι ύστερα να φάμι.

Κι απλουηετι η γνιαικα.

Οπους θες άντραμ αφου ξιερς ιγω δεν ειμι κι τοσο μερακλου όπως είνι καλα κι υστιρα τρωμι.

Με την υπογραφή του Στέλιου Μπρούζου

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: