Μασάλια Χαλκιδικής

Γριπ!!!

Πριν κάποια χρόνια η Θχεία η Ασμήνα αρρώχτσι. Είχι πουλλά πουνίδια σ όλου του κουρμι’τς ,βήχα,σιουλνάρζι η μύτ τς κι ανέβασι κι πυριτό!!!

Τ ‘λιέει η μπάρμπας Στέφανους:

-Σκων Ασμήνα να πάμι στου γιατρό, μη μον κουκλώνισι κι μουγκρίζ σα του μουχάνι (εργαλείο στα παλιά σιδηρουργεία).

-Δε μπορώ να πάου πουθενά. Τρέμν τα πουδάριαμ,θα πέσου στ’ στράτα κι θά γιλάει η κόσμους. Πηγινι ισυ , στου γιατρό κι πέτουν τι έχου, κι να σι γραψ κανιε ηλιατσ (φάρμακο),κι του νους ,κόμπου κι οχι ρακιά στου καφινείου . Να έρτς στού σπίτ αγλήγουρα.

Πηγι, η μπάρμπας Στέφανους στου γιατρό, είπι του ιστουρικό τς Ασμήνας, κι τουν έγραψι ένα σιρόπ κι να περν κι κανιέ αλγκον….

Πήγι στου φαρμακείου, πήρι του σιρόπι κι έφυγι για του σπίτ

Τουν έτρουγι ….όμως πως να μην πει μια καλημέρα τς φίλοι’τ στου καφινείου…..Κι πέρασι… Κι , φουνάζι η Γιώρς..

_Ενα ρακί στου Στέφανου!!!

_Δε κάθουμι. Θέλου να πάου του φαρμακου σ’ τν Ασμίνα.

_Ενα, δε θα αργίς!!!

_Αντι ,καλά!Να πλύνου τα χέριαμ κι έρχουμι.

Αφήνει του σιρόπ στου τραπέζ και παεν να πλυθεί. Βλιέπ η παρέα του σιρόπ που έγραφι μια κουταλιά τς σούπας 3 φουρές τ μέρα κιπαίρνι του στυλό η Γιώρς ,κι συμπληρων απού κατ: μετά το sex!!!!

Ηπχι ακόμα ένα ρακί ,γιατί του ένα, καγκανιένα,κι έφυγι….. Πηγαίν στου σπίτ κι ιξήγησι τν Ασμήνα τι τουν είπι η γιατρός!!!

_Φέρι του κτουδ να διαβάσου τι έγραψι η φαρμακουποιός γιατί δε σ’ έχου κι πουλύ ιμπιστοσύνη.

Μα τι είν αυτά που γραφ; Παίρν του κτι η μπάρμπα Στέφανους διαβαζ….κι λιέει:

_Για να γραφ η γιατρός, ξιέρ!!! Δύο, τρεις μέρες ικτιλούσαν κατά γράμμα τν συνταγή!!!Υστιρα απο τέσσερις μέρις πιρνούσι απ’ τν γειτουνιά η γιατρός ,κι είδι τ Θχειά Ασμήνα που σκούμπζι τν αυλή.

_Ααα! Θχεία Ασμήνα σι βλιέπου μια χαρά!!!

_Ιγω γιατρέμ είμι μια χαρά…. η μπάρμπας Στεφάνους είνι στου ρούχου ,δε μπορεί να πάρ τα πουδάριατ…

_Να ανιέβου να τουν διώ….

_Τι μπάρμπα Στέφανι ,τι έπαθις;Να σι δώσου κι σιένα ενα σιρόπ.

_Δε χρειάζιτι…Πάρτου ισύ , γιατρέ,κι έλα νά εκτελές ισύ τν συνταγή σ’ τν Ασμήνα!!!!!

Με την υπογραφή του Στέλιου Μπρούζου

Απάντηση