Οι μισθοί κρατικών αξιωματούχων

Ετήσιες καθαρές απολαβές μετά από φορολογικές εισφορές που αγγίζουν και τις €106.685 λαμβάνουν οι κρατικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με τον κατάλογο μισθοδοσίας που δημοσιεύονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι εν λόγω μισθοί ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2020.

Βάσει των στοιχείων αυτών, 14 αξιωματούχοι του κράτους και δη ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Πρόεδρος και οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου λαμβάνουν μισθό υψηλότερο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του οποίου ο ετήσιος καθαρός μισθός ανέρχεται στις €91.683.

Στην τρίτη θέση με τους αξιωματούχους που λαμβάνουν τους υψηλότερους μισθούς βρίσκονται οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Δικαστηρίων (86.429 ευρώ), ακολουθούμενοι από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) (€76.372 ευρώ), ενώ την 5άδα συμπληρώνει ο Πρόεδρος της Βουλής (€75.508).

Εκτελεστική Εξουσία-Κυβερνητικά στελέχη
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου οι ετήσιοι καθαροί μισθοί του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και άλλων αξιωματούχων που διορίζονται από την
Κυβέρνηση έχουν ως εξής:

 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας: €91.683
 • Υπουργοί-Υφυπουργοί: €62.426
 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: €62.426
 • Επίτροπος Νομοθεσίας: €62.426
 • Επίτροπος Προεδρίας: €56.722
 • Επίτροπος Περιβάλλοντος: €56.722
 • Επίτροπος Ισότητας: €56.722
 • Επίτροπος Διοικήσεως: €70.460
 • Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: €65.111
 • Επίτροπος Εποπτείας Υγείας: €76.372
 • Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων: €56.722
 • Επικεφαλής Επιστήμονας: €51.924
 • Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: €41.323
 • Διευθυντής Γραφείου του ΠτΔ: €65.879
 • Διευθυντής Γραφείου Τύπου του ΠτΔ: €35.845
 • Γενικός Διευθυντής Υπουργείου: €74.071

Κοινοβούλιο
Οι ετήσιες καθαρές απολαβές του Προέδρου της Βουλής, των Βουλευτών και των εκπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων έχουν ως εξής:

 • Πρόεδρος της Βουλής: €75.508
 • Βουλευτές: €52.460
 • Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων: €52.460
 • Γενικός Διευθυντής Βουλής: €74.071

 
Νομική Υπηρεσία-Δικαστές

Σε ό,τι αφορά την Νομική Υπηρεσία και την Δικαστική Εξουσία οι ετήσιοι μισθοί έχουν ως εξής:

 • Γενικός Εισαγγελέας: €106.685
 • Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας: €106.685
 • Πρόεδρος και Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου: €106.685
 • Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου: €86.429
 • Πρόεδρος άλλου Δικαστηρίου: €72.589
 • Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής: €72.589
 • Αρχιπρωτοκολλητής: €74.071

Αξιωματικοί Σωμάτων-Διοικητής ΚΥΠ
Οι ετήσιες καθαρές απολαβές του Αρχηγού Αστυνομίας, του Διοικητή της ΚΥΠ και των Αντιστράτηγων έχουν ως εξής:

 • Αρχηγός Αστυνομίας: €74.071
 • Διοικητής ΚΥΠ: €74.071
 • Αντιστράτηγος: €60.888

Έφοροι, Γενικός Ελεγκτής, Γενική Λογίστρια
Επίσης, οι ετήσιες καθαρές απολαβές των Εφόρων και Βοηθών Εφόρων, όπως επίσης του Γενικού Ελεγκτή και της Γενικής Λογίστριας έχουν ως εξής:

 • Έφορος Φορολογίας: €68.854
 • Βοηθός Έφορος Φορολογίας: €57.207
 • Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: €54.867
 • Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: €47.862
 • Γενικός Ελεγκτής: €74.071
 • Γενική Λογίστρια: €74.071

Πρόεδρος και Μέλη Επιτροπών-Συμβουλίων
Οι ετήσιες καθαρές απολαβές των Προέδρων και Μελών διαφόρων Επιτροπών και Συμβουλίων έχουν ως εξής:

 • Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ): €74.507
 • Μέλος ΕΔΥ: €58.142
 • Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ): €71.418
 • Μέλος ΕΕΥ: €54.329
 • Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ): €76.372
 • Μέλος ΕΠΑ: €40.583
 • Πρόεδρος Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων: €53.586
 • Πρόεδρος Εφοριακού Συμβουλίου: €46.419
 • Μέλος Εφοριακού Συμβουλίου: €40.805
 • Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφυγών: €49.240
 • Μέλος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφυγών: €42.558

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: