Ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Μ’ ένα νέο καλαθοφόρο όχημα κι ένα νέο εκσκαφέα- φορτωτή εξοπλίζεται ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Τα νέα μηχανήματα θα ενισχύσουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας.

Το καλαθοφόρο όχημα και ο εκσκαφέας- φορτωτής, είναι συνολικού προϋπολογισμού 270.000 €, εκ των οποίων οι 180.000 ευρώ καλύπτονται από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και οι υπόλοιπες 90.000 € από ιδίοις πόροις.

Επίσης, μέσα στο προσεχές διάστημα αναμένεται να παραδοθεί από τους προμηθευτές ακόμη ένα νέο μηχάνημα, καθώς υπογράφηκε ήδη η σύμβαση. Συγκεκριμένα:

• Ένα απορριμματοφόρο, τύπου πρέσας 22m3, προϋπολογισμού 190.000 €, εκ των οποίων οι 150.000 € θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και οι υπόλοιπες 40.000 € από ιδίοις πόροις.

«Η ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό είναι αναγκαία για την υλοποίηση σε παρεμβάσεις και έργα συντήρησης. Ταυτόχρονα, ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, θα συμβάλει ουσιαστικά στην διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, καθώς θα μπορεί να εργάζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ως δημοτική αρχή, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς.

Απάντηση