Σε ποιες χώρες οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι στη διάρκεια της πανδημίας

Το μερίδιο του πλούτου που κατέχει το πλουσιότερο 1% σε χώρες όπως ΗΠΑ, Κίνα, Βραζιλία και Ινδία «εκτοξεύθηκε» κατά την διάρκεια της πανδημίας, ενισχυμένο από τις προσπάθειες να περιοριστούν οι επιπτώσεις του κορονοϊού, σύμφωνα με έκθεση της Credit Suisse.

Οι πλουσιότεροι Βραζιλιάνοι αύξησαν το μερίδιο τους κατά 2,7% πέρυσι έτσι ώστε σήμερα να κατέχουν το 50% του συνολικού πλούτου της χώρας, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στις 10 χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση της Credit Suisse

To πλουσιότερο 1% στις 8 από τις 10 χώρες αύξησαν τον πλούτο τους πέρυσι, κυρίως λόγω των μειώσεων στα επιτόκια δανεισμού που ακολούθησαν το ξέσπασμα της Covid-19, αναφέρει η τράπεζα.

Η έκθεση υπογραμμίζει τα απότομα κέρδη στις περιουσίες των πλουσίων παγκοσμίως – οι πλουσιότεροι 500 άνθρωποι προσέθεσαν 1,8 τρισ. δολάρια στα συνολικά μεγέθη τους, σύμφωνα και με το Bloomberg, αλλά επίσης με αυξανόμενες ανισότητες.

«Οι ομάδες των πλέον πλουσίων έμειναν σχετικά ανεπηρέαστες από την μείωση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και, ακόμα πιο σημαντικό, έχουν επίσης επωφεληθεί από την επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων δανεισμού στις τιμές των μετοχών και των ακινήτων», τονίζει η έκθεση.

Ο συντελεστής Gini –ένα ακόμα πιο ευρύ μέτρο για την ανισότητα το οποίο περιλαμβάνει τις αλλαγές και στις δύο πλευρές του φάσματος- αυξήθηκε κατά το 2020 και στις 10 χώρες που επιλέχθηκαν για την έρευνα, εκτός των ΗΠΑ, όπου μειώθηκε οριακά, σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα. Ο παγκόσμιος πλούτος των νοικοκυριών ανήλθε στα 418 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2020, μια αύξηση 7,4% σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες.

Η απότομη αύξηση του πλούτου, η ανισότητα και τα κρατικά ελλείματα είναι αυτά που οδηγούν σε κινήσεις ανά τον κόσμο για φορολόγηση του πλούτου.

Απάντηση