Υδρευτικές ΛΥΣΕΙΣ σε ΠΟΛΥΓΥΡΟ και ΚΑΛΥΒΕΣ.

Μετά την πραγματοποίηση 2 νέων γεωτρήσεων στην περιοχή ¨Βατόνια¨ Αγίου Προδρόμου και ¨Παναγία¨ στον Πολύγυρο, υπογράψαμε σήμερα με την εταιρεία «Κούρτης κ Σια Ο.Ε» τη σύμβαση για την κατασκευή των αναγκαίων ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ώστε να συνδεθεί η γεώτρηση της περιοχής ¨Παναγία¨ Πολυγύρου με την κεντρική δεξαμενή και το αντλιοστάσιο ύδρευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων( 262.000) ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).

Παράλληλα ξεκινά άμεσα η ανόρυξη ΔΥΟ νέων ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και στη συνέχεια η κατασκευή των αναγκαίων ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ με δεξαμενή, στην περιοχή των ΚΑΛΥΒΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου, σαράντα χιλιάδων (1.040.000) ευρώ.

Ευχή όλων μας είναι να έχουμε θετικά αποτελέσματα, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα υδροδότησης του τόπου.

Συνεχίζουμε…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: