Έρχεται ο «κρατικός Τειρεσίας» – Τι στοιχεία θα μπορεί να βλέπει

Έως τα τέλη του 2022 θα έχει τεθεί σε εφαρμογή ο «κρατικός Τειρεσίας», στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο.

Πρόκειται για οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους, οι οποίες θα συγκεντρωθούν σε μία βάση δεδομένων προκειμένου να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που βαραίνουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, αντίστοιχη με τη λεγόμενη «μαύρη λίστα» του «Τειρεσία», που περιλαμβάνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς προ τις τράπεζες.

Καλύτερη αξιολόγηση

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία του Γραφείου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (credit bureau), όπως ονομάζεται επισήμως ο «κρατικός Τειρεσίας», εντός του 2022 ανακοίνωσε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου NPL Management Group που διοργανώνει το DDC Financial Group και ξεκίνησε χθες στην Αθήνα.

Όπως επισήμανε ο κ. Κουρμούσns, «η συγκέντρωση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή αποτελεί καθοριστικό βήμα για την καλύτερη αξιολόγηση των νoικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την πιστοδοτική τους ικανότητα, ενώ περαιτέρω θα βοηθήσει τόσο τις τράπεζες όσο και τις εταιρείες διαχείρισης στην προσπάθειά τους να ρυθμίσουν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», αποτελεσματικότερα τις και οφειλές από δάνεια».

Ο «κρατικός Τειρεσίας», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται το Γραφείο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, θα συγκεντρώνει στοιχεία για τη συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, προκειμένου να διαμορφώσει ένα σύστημα αξιολόγησης (scoring) που θα χρησιμοποιείται από όσους έχουν έννομο συμφέρον, όπως π.χ. οι τράπεζες όταν θέλουν να δώσουν δάνεια ή οι εταιρείες διαχείρισης όταν οι θέλουν να ρυθμίσουν μια οφειλή.

Θα καταγράψει, δηλαδή, οφειλές σε καθυστέρηση και όχι το σύνολο των οφειλών που έχει μία επιχείρηση ή ένα νοικοκυριό.

Με τον τρόπο αυτό θα αξιολογείται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η πιστοληπτική δυνατότητα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και θα κρίνεται π.χ. το κατά πόσον μπορεί να πάρει νέο δάνειο.

Τα νέα μητρώα

Το έργο έχει εγκριθεί ως επιλέξιμο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εκτός από τον «κρατικό Τειρεσία», το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την υλοποίηση άλλων δύο εργαλείων για την καταγραφή του ιδιωτικού χρέους. Πρόκειται για το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους και το μητρώο πιστώσεων.

Το πρώτο θα καταγράφει όλες τις οφειλές ανά πιστωτή, δηλαδή τις φορολογικές αρχές, τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τις τράπεζες, τις εταιρείες διαχείρισης και άλλους πιστωτές, όπως οι προμηθευτές.

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους θα λειτουργήσει στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η οποία θα συλλέγει δεδομένα τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιώτες πιστωτές, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη πηγή, σχετικά με τις υφιστάμενες οφειλές.

Το δεύτερο εργαλείο είναι το Κεντρικό Mnτρώο Πιστώσεων (Cental Credit Registry), που θα λειτουργήσει στην ΤτΕ με τη μορφή ενός πληροφοριακού συστήματος που θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου που δίνεται στην Ελλάδα.

Στα 243 δισ. το ιδιωτικό χρέος

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με κατά τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, το ύψος του ιδιωτικού χρέους φτάνει τα 243 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά τα 108,1 δισεκατομμύρια ευρώ οφείλονται στην εφορία, τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και 97 δισεκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Απάντηση