Πρόταση χρηματοδότησης για την Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης των υποέργων: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Προποντίδας» και «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας».

Ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) – μετά την Πρόσκληση του- για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό. Η πρόταση είναι προϋπολογισμού 255.987,60 €.

* Διευκρινίζεται ότι η υποβολή πρότασης γίνεται αρχικά προς το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας) το οποίο στη συνέχεια θα ενοποιήσει όλα τα αιτήματα των Δήμων και θα τα υποβάλλει για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ώστε στη συνέχεια να αξιολογηθούν.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: