ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 03/2022

Απάντηση