ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ: Πότε ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του

Χρήσιμες πληροφορίες για τους εργαζόμενους για τους όρους και τις προϋποθέσεις που γίνεται η επίσχεση εργασίας, έδωσε στη δημοσιότητα το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Εάν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές που οφείλει στον εργαζόμενο του, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του. Δηλαδή δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την εργασία του, μέχρις ότου καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του (ΑΚ 325).

Συνέπεια της επίσχεσης είναι η υπερημερία του εργοδότη και η υποχρέωσή του να καταβάλει στον εργαζόμενο όχι μόνο τις οφειλόμενες αποδοχές, αλλά αυτές τις αποδοχές που αφορούν στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση της εργασίας του. Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης, ο μισθωτός μπορεί να απασχοληθεί σε έτερο εργοδότη, ωστόσο, θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος προς εργασία στη διάθεση του εργοδότη, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία του τελευταίου.

Πώς γίνεται η επίσχεση; Με αντίστοιχη δήλωση βούλησης που πρέπει να είναι σαφής και ατομική. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση εργασίας.

Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από αντίστοιχη δήλωση του συνδικαλιστικού φορέα; Όχι, η λεγόμενη ομαδική επίσχεση είναι επίσχεση που στηρίζεται σε ισάριθμες δηλώσεις με τους ενδιαφερόμενους μισθωτούς.

Καταχρηστική άσκηση της επίσχεσης;

Το δικαίωμα της επίσχεσης, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα, υπόκειται στους περιορισμούς της ΑΚ 281, δηλαδή δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά. Συνεπώς, η άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης πρέπει να γίνεται εντός των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του οικονομικού σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε. Διαφορετικά η άσκησή του είναι καταχρηστική και ως τέτοια είναι παράνομη και δεν καθιστά υπερήμερο τον εργοδότη. Ως καταχρηστικώς ασκούμενο θεωρείται το δικαίωμα της επίσχεσης όταν μεταξύ άλλων:

Δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση στις πληρωμές των μισθών.
Όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, αλλά σε απρόβλεπτες περιστάσεις.
Όταν αναφέρεται σε ασήμαντη αντιπαροχή του εργοδότη.

Σε περίπτωση που η επίσχεση κριθεί καταχρηστική και καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας από τον εργοδότη, ο μισθωτός δεν δικαιούται μισθούς υπερημερίας, αλλά δικαιούται την αναλογούσα αποζημίωση λόγω απολύσεως».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: