Κατερίνα Ζωγράφου: Σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα ευχόμαστε να είναι δημιουργικό το νέο σχολικό έτος που ξεκινά!!

Σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα ευχόμαστε να είναι δημιουργικό το νέο σχολικό έτος που ξεκινά!!

Σε μια χρονική συγκυρία ανασύνταξης της σχολικής εύρυθμης λειτουργίας, αλλά με προσήλωση στις αξίες που αναδύονται μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και παραμένουν σταθερές, δημιουργούνται ευκαιρίες μοναδικές, ώστε η νεανική ορμή και δίψα για μάθηση να ωθήσει και να οδηγήσει ολόκληρη την κοινωνία μας!

Η σκυτάλη στα παιδιά μας λοιπόν!!

Απάντηση