Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου Ριζά- Πλατανοχώρι

Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου Ριζά- Πλατανοχώρι, το έργο εκτελείται υπό την εποπτεία της Περιφέρεια Χαλκιδικής και απομένουν λίγες εργασίες για να δοθεί κανονικά στην κυκλοφορία! Ο νέος δρόμος θα δώσει την δυνατότητα στους κατοίκους κυρίως των Ριζών, να ξανά έχουν πρόσβαση μετά από αρκετά χρόνια αποκλεισμού από το συγκεκριμένο σημείο λόγο κατολίσθησης που υπήρξε στο παρελθόν ακριβώς έξω από το χωριό. Χρειάστηκε συμπληρωματική μελέτη από την Περιφέρεια Χαλκιδικής και εκτέλεση έργου βυθιζόμενης γέφυρας στο σημείο κατάπτωσης, με συνέπεια να υπάρξει καθυστέρηση υλοποίησης του έργου.

Με την ολοκλήρωση του έργου η περιοχή των Ζερβοχωρίων θα αποκτήσει εύκολη και σύντομη πρόσβαση στην Δυτική Θεσσαλονίκη, την Εγνατία Οδό και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο κρίνεται ιδιαίτερα αναπτυξιακό για την περιοχή μας.

Τις ευχαριστίες στον Δήμαρχο κ Αστέριος Ζωγράφος που ως Νομάρχης Χαλκιδικής ενέταξε, με μελέτη και χρηματοδότηση το έργο και τον Αντιπερειφεριάρχη κ. Ιωάννης Γιώργος για την συνέχεια και την ολοκλήρωσή του, εκφράζει εκ μέρους των κατοίκων των Ζερβοχωρίων ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Χρήστος Κομπόγιαννος

Απάντηση