‘Υποψηφιότητα στον δήμο ‘Αριστοτέλη

:..  με  ‘Αξιοπρέπεια  και  Σεβασμό προς  Όλους  Έσάς .!!!
Δηλώνω  ‘Έτοιμος  για την  *’Ανασυγκρότηση  της ‘Ιερισσού * και της 
ευρύτερης  περιοχής  του  Δήμου Άριστοτέλη  ώς  υποψήφιος  δημοτικός 
σύμβουλος  με τον  Μιχάλη  Βλαχόπουλο .
Γιώργος  Πασχαλίδης : καθηγητής και  επίτιμος πρόεδρος  της  ‘Ιερισσού.

Απάντηση