Ημερίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής για την τοπική κεραμική

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος», την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. ημερίδα με θέμα: «Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους Ιστορικούς Χρόνους».

Ημερίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής για την τοπική κεραμική

Η τοπική κεραμική παραγωγή στον βορειοελλαδικό χώρο κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους αποτελεί ένα από τα επίκαιρα θέματα στη σύγχρονη αρχαιολογική συζήτηση και έρευνα. Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση και η σύνθεση παλαιών και νέων ανασκαφικών δεδομένων αναφορικά με την παραγωγή αγγείων στη χερσόνησο της Χαλκιδικής, από την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου (1050-700 π.Χ.) έως και την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο (150 – 31/27 π.Χ.).

Οι ανακοινώσεις θα εστιάσουν στην παρουσίαση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων εργαστηρίων κεραμικής και του υλικού τους, στη μελέτη συγκεκριμένων ομάδων αγγείων τοπικής παραγωγής, καθώς και στην παρουσία αυτών σε πόλεις και οικισμούς εκτός Χαλκιδικής μέσω των εμπορικών οδών και όχι μόνο.

Ημερίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής για την τοπική κεραμική

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Η συνάντηση θα έχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming), μέσω του παρακάτω συνδέσμου: meet.google.com/iyc-ggps-xjh  

Απάντηση