Κατασκευή – Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στα Ν. Σίλατα

Στο πλαίσιο του έργου: «Κατασκευή – Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας» πραγματοποιούνται εργασίες στα Ν. Σίλατα.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ& ΠΟΛΠΡΟ 6114/7-6-2023). Αφορά στην κατασκευή – αντικατάσταση έργων ύδρευσης σε σκάμμα μεταβλητού πλάτους και μεταβλητού βάθους εκσκαφής.

Επιπλέον, κατά μήκος των δικτύων, στα μεν τοπικά χαμηλά σημεία διέλευσης του αγωγού θα κατασκευασθούν φρεάτια καθαρισμού του δικτύου με διατάξεις καθαρισμού, ενώ στα ψηλά σημεία φρεάτια εξαερισμού με βαλβίδες εξαερισμού.

Απάντηση