Κ. Χατζηασημίδης : Η μελισσοκομία της Χαλκιδικής απειλείται. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να δράσει. 

Η μελισσοκομία της Χαλκιδικής απειλείται από πολύ μεγάλους περιβαλλοντικούς και διαχειριστικούς κινδύνους. Ο αγώνας για τον μελισσοκόμο της περιοχής μας αποκτά πλέον υπαρξιακό χαρακτήρα. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κοιτάζει αμέτοχη. 

Προτείνουμε, λοιπόν, μια συγκεκριμένη δέσμη πολιτικών για την μελισσοκομία και δεσμευόμαστε για την εφαρμογή τους από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση της Χαλκιδικής. 

Πρώτον, χρειαζόμαστε βελτίωση των μετεωρολογικών μοντέλων σε επίπεδο Χαλκιδικής, αλλά και στο επίπεδο των ιδιαίτερων τόπων της Χαλκιδικής. Το αίτημα αυτό δεν αφορά μόνο τους μελισσοκόμους αλλά το σύνολο του πρωτογενούς τομέα. Καλούμε, στο πλαίσιο αυτό, την Περιφερειακή οντότητα Χαλκιδικής να αναπτύξει μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλες τις περιοχές, ώστε να είναι σε θέση να παράξει μετεωρολογικά μοντέλα που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην παραγωγή. 

Δεύτερον, καλούμε την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής να πάρει την πρωτοβουλία για την κατοχύρωση του μελιού της Χαλκιδικής, ως μελιού προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και ταυτόχρονα μαζί με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής να κατοχυρώσει το σήμα “μέλι Χαλκιδικής”. 

Τρίτον, να εντείνει τους αγορανομικούς ελέγχους για την πάταξη της νοθείας στο μέλι που πλήττει τους παραγωγούς της Χαλκιδικής, βυθίζει τις τιμές και καταστρέφει τον μόχθο των μελισσοκόμων. 

Τέταρτον, να δώσει χρηματοδοτικά εργαλεία για την καθετοποίηση της μελισσοκομίας στη Χαλκιδική και για την προώθηση του μελιού της Χαλκιδικής στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και στον τουρισμό. 

Πέμπτον, να συνάψει προγραμματική συμφωνία με το Μελισσοκομικό Ινστιτούτο του Αγίου Μάμα για την ενίσχυση της έρευνας στην μελισσοκομία και για την προώθηση στον αγροτικό κόσμο των ισορροπημένων πρακτικών, ως προς τη χρήση φυτοφαρμάκων. 

Θέλουμε την μέλισσα στην πρώτη γραμμή της περιφερειακής ανάπτυξης της Χαλκιδικής και δεσμευόμαστε ότι θα το πετύχουμε. 

Απάντηση