Αριθμοί αποτελεσματικότητας στον Δήμο Αριστοτέλη

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Μερικοί αριθμοί που αξίζει να θυμόμαστε, μέσα σε 142 δευτερόλεπτα!

Απάντηση