Δήμος Κασσάνδρας: Αναβάθμιση στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων

Αναβάθμιση στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων

• Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο για νέα δίκτυα και παροχές

• Στα 2,5 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός με ΦΠΑ

Κασσάνδρα, Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του δήμου Κασσάνδρας και της ΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΕ, για το έργο «Αναβάθμιση-Επέκταση Δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή ιδιωτικών παροχών αποχέτευσης δήμου Κασσάνδρας». 2.434.022,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του δήμου Κασσάνδρας και στοχεύει στην αναβάθμιση της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

«Με τον εν λόγω έργο επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας μέσα από την ορθή διαχείριση των αστικών λυμάτων, που θα διασφαλίσει καθαρό περιβάλλον, καθαρά θαλάσσια ύδατα και βέλτιστη εικόνα σε τουρίστες και επισκέπτες», τόνισε η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.

Απάντηση