Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το δημοτικό Αγίου Νικολάου

Οι παρακάτω επικίνδυνες και άκρως απαράδεκτες εικόνες είναι από το δημοτικό σχολείο Αγίου
Νικολάου. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί σχεδόν σε όλα τα σχολεία του δήμου. Φαίνεται και εδώ
ξεκάθαρα πως σε αυτό το σύστημα η ασφάλεια των παιδιών και η σωστή εκπαιδευτική διαδικασία
θεωρούνται κόστος.

(Τα παρακάτω τα σημειώνουμε με σχετικές επιφυλάξεις καθώς βασίζονται σε πρόχειρη αυτοψία) 1.
Γενικα Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου δεν είναι ένας ενιαίος φέροντας οργανισμός αλλά
αποτελείται από επί μέρους κτήρια. Η αυτοψία έγινε στο ένα από τα κτήρια που εκ πρώτης όψεως
φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας, καθώς και στον ακάλυπτο χώρο. Το
τμήμα στο οποίο έγινε η αυτοψία αποτελεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (γυμναστική, εκδηλώσεις
κλπ) στο οποίο τμήμα έχει γίνει αυθαίρετη (!) προσθήκη ισόγειων αιθουσών, πιθανώς χωρίς καμία
πρόβλεψη και μελέτη.
Τονίζεται ότι η Οικοδομική Άδεια η οποία εκδόθηκε περί το 1968 δεν μπορεί να βρεθεί και κατά πάσα
πιθανότητα δεν υπάρχει. Αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα καθώς δεν έχουμε καμία εικόνα για τις
διατομές, τους οπλισμούς και τον τρόπο κατασκευής που προέβλεπε η μελέτη, καθώς και αν έχει
ακολουθηθεί ο αντισεισμικός κανονισμός της εποχής.

 1. Ρηγματώσεις- ΒλάβεςΗ αυθαίρετη προσθήκη παρουσιάζει σημαντικές ρηγματώσεις στην τοιχοποιία
  της, καθώς και σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού (ιδιαίτερα σε ένα υποστήλωμα), ρηγματώσεις οι
  οποίες με την πάροδο του χρόνου μεγαλώνουν σύμφωνα με μαρτυρίες δασκάλων. Αυτό σημαίνει ότι
  πιθανώς να υπάρχει πρόβλημα και σε ότι αφορά τη μεταφορά των φορτίων της κατασκευής στη
  θεμελίωση και από εκεί στο έδαφος.
  Ρηγματώσεις ωστόσο υπάρχουν και στο κυρίως (μη αυθαίρετο τμήμα) στις τοιχοπληρώσεις, αλλά και
  σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού (υποστηλώματα) στα οποία έχουν αποκαλυφθεί οπλισμοί οι
  οποίοι είναι εμφανώς σκουριασμένοι. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχει υποστεί διαφορική καθίζηση
  (το κτήριο καθιζάνει με διαφορετική υποχώρηση στις πλευρές του), κάτι το οποίο δημιουργεί αυτές τις
  ρωγμές περιμετρικά του κτηρίου στις τοιχοπληρώσεις. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω
  σαθρώτητας του εδάφους, είτε λόγω ανεπαρκούς επιφάνειας θεμελίωσης ή και για τα δύο (το πιο
  πιθανό). Εκτός από τα παραπάνω και ακόμα και να μην είχαμε τις μεγάλες ρηγματώσεις και την
  καθίζηση, είναι προβληματικός ο τρόπος κατασκευής του δομικού συστήματος συνολικά. Το αυθαίρετο
  τμήμα έχει συνδεθεί ανεπαρκώς με το υπόλοιπο κτήριο και για αυτό παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες
  βλάβες (σχεδόν έχει αποκολληθεί).
  Επίσης υπάρχουν τμήματα εσωτερικά του κτηρίου αλλά και στον ακάλυπτο χώρο (υπάρχει σε όλο το
  μήκος του διαδρόμου πλάκα-στέγαστρο), όπου η πλάκα εδράζεται απευθείας σε υποστηλώματα με
  πλήρη απουσία δοκών (!). Αυτό αφενός δημιουργεί κίνδυνο αστοχίας σε διάτρηση των πλακών, αλλά
  δεν πληροί και βασικές προϋποθέσεις του αντισεισμικού κανονισμού. Υπάρχουν επίσης σημεία στα
  οποία το εύκαμπτο μήκος των υποστηλωμάτων είναι τόσο μικρό (“θέσει” κοντά υποστηλώματα), που
  σε περίπτωση σεισμού είναι πολύ πιθανό να αστοχήσουν σε διάτμηση ψαθυρά, κάτι που είναι
  εξαιρετικά επικίνδυνο. Αν “ξύσουμε” τις επικαλύψεις των υποστηλωμάτων και αποκαλύψουμε και την
  κατάσταση του διατμητικού οπλισμού (συνδετήρες) αλλά και του διαμήκους οπλισμού, θεωρούμε ότι
  αυτό που θα αντικρίσουμε θα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Ακόμα η κατάσταση των πλακών
  σκυροδέματος στον ακάλυπτο χώρο είναι σε κακή κατάσταση καθώς έχει φύγει τμήμα της επικάλυψης
  τους (από τύχη δεν έπεσε σε κεφάλια μαθητών) και έχουν αποκαλυφθεί οι σκουριασμένοι και λιγοστοί
  οπλισμοί που διαθέτουν οι πλάκες αυτές.

3.Επιμέρους Βλάβες
Η κατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου είναι τραγική ακόμα και χωρίς να παίρναμε
υπόψη την στατικότητα του σχολείου. Σπασμένα μάρμαρα στα πατήματα των σκαλών, σίδερα που
προεξέχουν και άλλα.Επίσης θεωρούμε ότι έχουν σοβατίσει και βάψει μερικές φορές τα τελευταία
χρόνια το σχολείο, οπότε πολλές από τις ρηγματώσεις “κρύβονται” πίσω από τους σοβάδες.Η
κατάσταση στο σχολείο είναι σοβαρή. Δεν εννοούμε ότι σε περίπτωση σεισμού θα πέσει όλο το κτήριο.
Θα ήταν αυθαίρετο συμπέρασμα χωρίς να έχει γίνει σοβαρή μελέτη στατικής επάρκειας. Όμως έχει
σημεία στα οποία “πονάει” η κατασκευή, σημεία τα οποία ήδη παρουσιάζουν προβλήματα και σε
περίπτωση σεισμού είναι πιθανό να αστοχήσουν. Αυτό μπορεί να αφορά κάποια σημεία του κτηρίου,
που όμως μπορεί να αποβεί μοιραίο για έναν μαθητή ή δάσκαλο που θα έχει την ατυχία να διέρχεται
από εκεί. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας άμεσα, (αν δεν έγινε τις
προηγούμενες ημέρες) όπως επίσης ότι αν όχι όλο το σχολείο, τμήματά του πιθανώς να πρέπει να
εκκενωθούν. Ακόμα, αν το κύριο πρόβλημα αποδειχθεί ότι είναι η σαθρώτητα του εδάφους, οι
παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν είναι τεράστιες και θα πρέπει να ξέρει ο λαός της περιοχής ότι
δε θα λυθεί το πρόβλημα με λίγα μέτρα ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού
Επειδή η συντήρηση των σχολικών κτηρίων είναι αρμοδιότητα του δήμου, ρωτάμε την δημοτική αρχή:
 Να μας ενημερώσετε σχετικά με τις κινήσεις και τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η δημοτική
αρχή ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπών εργαζομένων
που φοιτούν και εργάζονται στο σχολείο;

Απάντηση