Πότε θα μπει στους λογαριασμούς μας, το χριστουγεννιάτικο δώρο

Σχεδόν 15 ημέρες μας χωρίζουν από την έλευση του Δεκεμβρίου και οι πρώτες ετοιμασίες για την εορταστική περίοδο, έχουν ξεκινήσει. Αν είσαι από αυτούς που αναρωτιούνται πότε θα μπει στους λογαριασμούς μας, το χριστουγεννιάτικο δώρο στο λογαριασμό μας, είσαι στο κατάλληλο άρθρο.

Δώρο Χριστουγέννων: Η ημερομηνία που θα καταβληθεί

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων μέχρι την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, σε μία «σταθερή» ημερομηνία για την πληρωμή του «έξτρα μισθού» για τους εργαζομένους. Το ποσό που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εξαρτάται από τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

 Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.603.0_el.html#goog_1615548553Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Απάντηση