Αργία Πρωτοχρονιάς 2024: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) δίνει στη δημοσιότητα χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά τοσο με τον τρόπο αμοιβής της αργίας της Πρωτοχρονιάς 2024, όσο και για τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου 2024).

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να θυμούνται τα εξης:

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.
Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Πώς αμείβεται η εργασία την Πρωτοχρονιά 2024
Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους-ες αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους-ες αμείβονται με μισθό, δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Κατ’ εξαίρεση, εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα
Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι-ες που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι-ες αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Για το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 (Θεοφάνια) ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω για την αμοιβή των εργαζομένων ανάλογα με το εάν η επιχείρηση που εργάζονται δεν λειτουργεί ή λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας. Επίσης, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους τα ακόλουθα:

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι-ες, που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και αμείβονται με ημερομίσθιο, εφόσον απασχοληθούν το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον.

Στις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν, οι εργαζόμενοι-ες που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και η εργασία τους που παρέχεται το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 αποτελεί την 6η ημέρα εργασίας της εβδομάδας -με την επιφύλαξη και των λοιπών ρυθμίσεων της νομοθεσίας – η διάρκειά της απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβεί τις 8 ώρες και το καταβαλλόμενο, σύμφωνα με τις παραπάνω προσαυξήσεις ημερομίσθιο τους, προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 40%.

Απάντηση