Έλεγχος λογαριασμών ύδρευσης Σανών

Μετά την τοποθέτηση των έξυπνων υδρομέτρων και την ασφαλή λειτουργίας τους, εκδόθηκαν οι πρώτοι λογαριασμοί εκτός από τον Πολύγυρο και για τα Σανά.

Οι καταναλωτές που θα τους παραλάβουν τις επόμενες ημέρες, παρακαλούνται να ελέγξουν, εάν το νούμερο του έξυπνου υδρομέτρου που αναγράφεται στον λογαριασμό (βλέπε εικόνα 1), συμφωνεί με το νούμερο που βρίσκεται πάνω στο έξυπνο υδρόμετρο (βλέπε εικόνα 2).

Σε περίπτωση που οι δύο αριθμοί δε συμφωνούν μεταξύ τους, καλέστε στο τηλέφωνο 2371350744.

Στα ίδια τηλέφωνα μπορείτε να απευθυνθείτε και στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποια από τα στοιχεία που αναγράφονται στους λογαριασμούς σας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ή είναι ελλιπή.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου είναι στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε σχετικά με το θέμα των έξυπνων υδρομέτρων και τους σχετικούς λογαριασμούς.

Απάντηση