Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ν. Μουδανιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της “ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ”

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νέας Προποντίδας ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εκδηλώσεων “Μουδανιά 2024-Γιορτής Σαρδέλας 2024”, που πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Ο Φάρος” σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Προποντίδας, θα λάβει χώρα βραχυχρόνια αγορά, εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ν. Μουδανιών, με έναρξη την Παρασκευή 12 Ιουλίου και λήξη την Κυριακή 14 Ιουλίου 2024.

Για τη συμμετοχή στη βραχυχρόνια αγορά απαιτείται έγκριση, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Ν. Προποντίδας: α) άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, β) φωτοτυπία ταυτότητας, γ) βιβλιάριο ή πιστοποιητικό υγείας στην περίπτωση διάθεσης τροφίμων & ποτών, γ) έγγραφο που να αναφέρονται ρητά τα φορολογικά στοιχεία του αιτούντος, δ) στην περίπτωση που η πώληση πραγματοποιείται επί οχήματος, απαιτούνται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οχήματος και ε) αίτηση.

Η πληροφόρηση και η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών πραγματοποιείται από τη γραμματεία του ΔΛΤ Ν. Προποντίδας. Θα διατεθούν 50 αριθμημένες θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν εγκαίρως γνώση της θέσης που θα κατέχουν.

Διαστάσεις θέσεων: 5m (μήκος)*2m (πλάτος).

Τέλος χρήσης πόστου:150,00€/ θέση, ήτοι 15,00€ ανά τ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2373065999 & 2373024490

E-mail: dimotiko.limeniko@nea-propontida.gr

Απάντηση