«Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας λόγω καύσωνα»

«Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κασσάνδρας λόγω καύσωνα»

Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) του Δήμου

Κασσάνδρας, αύριο Πέμπτη 13/6/2024 θα λειτουργήσουν από την έναρξη του ωραρίου έως και μέχρι τις 11:30

π.μ. λόγω της αναμενόμενης επέλασης του κύματος καύσωνα.

Απάντηση