Ξεκίνησε η μελέτη για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δ.Ε. του Δήμου Αριστοτέλη

Δημόσια Διαβούλευση ενεργοποιεί ο Δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος

Ιστορικό ορόσημο για την οικιστική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Αριστοτέλη, αποτελεί η έναρξη της μελέτης για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια των τριών Ενοτήτων του Δήμου (Σταγείρων-Ακάνθου, Αρναίας, Παναγίας), που εκπονούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» και με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Στέλιου Βαλιάνου,  με τους επικεφαλής μελετητές που έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των στοιχείων της περιοχής, καθώς η Διοίκηση του Δήμου προτίθεται να παρακολουθεί και να βοηθά με κάθε θεμιτό τρόπο την εξέλιξη της μελέτης.

«Αυτά τα τρία χρόνια που προβλέπονται για τις δύο φάσεις και τα διάφορα στάδια της μελέτης μέχρι την έγκριση των νέων ΤΠΣ, θα χαράξουν το μέλλον του Δήμου για δεκαετίες», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος. «Το ενδιαφέρον μας είναι προφανές, με δύο κατευθύνσεις. Αφενός να εξασφαλιστούν η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, η προστασία περιβάλλοντος και σημείων ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και η υπεραξία των ιδιοκτησιών των δημοτών. Αφετέρου να διορθωθούν λάθη του υφιστάμενου ΓΠΣ που εδώ και 15 χρόνια ταλαιπωρούν τους ιδιοκτήτες γης στον τόπο μας. Σ` αυτή την προσπάθεια, θέλουμε φυσικά και τη συμμετοχή των συμπολιτών μας, αφού το εγχείρημα αυτό αφορά κάθε μέλος της τοπικής κοινωνίας και κάθε ιδιοκτήτη γης. Γι` αυτό ξεκινάμε μια δημόσια διαβούλευση διάρκειας ενός μηνός, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος δημότης, μηχανικός ή μη, να καταθέσει επισημάνσεις, ή προτάσεις, που εμείς θα συγκεντρώσουμε και θα προωθήσουμε στους μελετητές.»

Τη συμβολή του στην Δημόσια Διαβούλευση που κινεί ο Δήμος Αριστοτέλη, μπορεί να υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος μέχρι την Παρασκευή 9 Αυγούστου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) diavoulefsi@dimosaristoteli.gr, με την ένδειξη «Διαβούλευση ΤΠΣ» στο θέμα, έχοντας υπόψη τα εξής:

  • Με τα ΤΠΣ καθορίζονται για κάθε Δημοτική Ενότητα οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών:

α) Οικιστικές Περιοχές (ΟΙΚ),  β) περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΠΕΔ), γ) περιοχές προστασίας (ΠΕΠ) και Περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (ΠΕΚ), δηλαδή περιοχές που διαθέτουν ιδιαιτέρως αξιόλογα φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία που χρήζουν προστασίας, προβολής και ανάδειξης και δ) περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (ΠΕΧ), δηλαδή οι μη πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση περιοχές που δεν εμπίπτουν σε μία από τις προηγούμενες τρεις περιπτώσεις.

  • Η εκπόνηση των ΤΠΣ αποτελεί σύνθετο έργο που περιλαμβάνει διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης των ακόλουθων απαραίτητων μελετών:
  • Κύρια Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ).
  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων από την ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων.
  • Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ.
  • Μελέτη προσωρινής οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων, εντός των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών.
  • Τα ΤΠΣ εκπονούνται σε δυο Φάσεις. Η Α’ Φάση αφορά την εκπόνηση της μελέτης και η Β’ Φάση την έγκρισή της. Η συνολική προθεσμία και των δύο Φάσεων, δηλαδή η περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης (έκδοση ΠΔ) ορίζεται σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με το χρονικό αυτό περιθώριο να περιλαμβάνει και τα κατά περίπτωση διαστήματα διαβούλευσης επί των μελετών.

Απάντηση