Ανάπλαση κεντρικών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μ. Παναγίας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

       Κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μ. Παναγίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00€, στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013». 
        Ο Δήμος Αριστοτέλη προχώρησε στην κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μ. Παναγίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00€, στο πρόγραμμα
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», άξονας «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας», Μέτρο «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών». 


 Οι προτεινόμενες αναπλάσεις αφορούν τους εξής κοινόχρηστους χώρους: 
· την πλατεία Αριστοτέλους (Χοροστάσι) (χώροι γύρω από το ήδη διαμορφωμένο τμήμα της), 
· το δρόμο που ενώνει την πλατεία Αριστοτέλους με την πλατεία Δημοκρατίας (Αγορά), 
· την πλατεία Δημοκρατίας (Αγορά) 
· την οδό Εθνικής Αντίστασης (δρόμος που ενώνει την Αγορά με την Πλατεία Ελευθερίας), 
· την πλατεία Ελευθερίας (Κελέση) 
· τον δρόμο από την πλατεία Ελευθερίας προς το ρέμα Μπιζιργιάννη (καφετέριες) και 
· τα πεζοδρόμια στην είσοδο του οικισμού που καταλήγουν στην πλατεία Αριστοτέλους 
  Κυρίαρχο στοιχείο της ανάπλασης είναι η αντικατάσταση των σημερινών φθαρμένων τσιμεντένιων δαπέδων με λιθόστρωτα. 
   Στο έργο συμπεριλαμβάνεται επίσης ο συμπληρωματικός φωτισμός της πλατείας Αριστοτέλους (Χοροστάσι), καθώς και η πλακόστρωση των πεζοδρομίων εισόδου του οικισμού, από το σημείο της Λαίκής Αγοράς (Εκκλησία) έως την πλατεία Αριστοτέλους (Χοροστάσι). 

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Παναγιάς, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα επιτευχθεί τόσο η διαμόρφωση και η ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, μέσα από την ανακατασκευή των λιθόστρωτων (καλντεριμιών) και των πλακόστρωτων, όσο και η λειτουργική διευθέτηση σημαντικών και ζωτικού χαρακτήρα κοινόχρηστων χώρων. 

Οι παρεμβάσεις θα πετύχουν την βελτίωση της λειτουργίας, του εξοπλισμού, της μορφής και της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων, με ήπιες μορφές παρέμβασης κατά τρόπο ώστε να αναδεικνύονται με ολοκληρωμένο τρόπο οι δημόσιοι χώροι, δηλαδή οι πλατείες, οι κύριες και δευτερεύουσες διαδρομές και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι. 

Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας ανέφερε τα εξής: 

«Η ανάγκη για παρεμβάσεις αισθητικές, λειτουργικές και επανασχεδιασμού κοινόχρηστων χώρων είναι επιτακτική, για την ανάδειξη της παραδοσιακής φυσιογνωμίας και την αρτιότερη λειτουργία των οικισμών μας. 

Με την συγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης θα αναβαθμιστεί συνολικά ολόκληρος ο οικισμός της Μ. Παναγίας, σε συνδυασμό και με άλλες παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη. 

Η Μ. Παναγία αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους δυναμικούς ορεινούς οικισμούς του Ελλαδικού χώρου που διατηρεί τον παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό. 

Η σημασία του παραδοσιακού συνόλου της Μ. Παναγίας είναι μεγάλη και ενσωματώνει αξίες του πολιτισμού σε όλες τις μορφές. Η ανάπλαση του οικισμού αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο επιδιώκεται η αναζωογόνησή του. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε έργα πολεοδομικού και ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, τα οποία θα αποτελέσουν βασική υποδομή για την ανάπτυξη τοπικών οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, που θα υποβοηθήσουν την τοπική ανάπτυξη 

Παράλληλα ο Δήμος Αριστοτέλη προετοιμάζεται για την κατάθεση παρόμοιων προτάσεων και για άλλους οικισμούς, προκειμένου να αναδειχθεί το πλούσιο παραδοσιακό απόθεμα της περιοχής και να αναδειχθεί η μοναδική πολιτιστική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: