Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για άμεσες μειώσεις των εφάπαξ

Να προχωρήσουν άμεσα σε μειώσεις των εφάπαξ καλεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), τον Τομέα Προνοίας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΠΠ/ΔΕΗ) και τον Τομέα Προνοίας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας ο υπουργός Εργασίας. 


Με εγκύκλιό του ο κ. Γιώργος Κουτρουμάνης ζητεί την εφαρμογή των συγκεκριμένων
διατάξεων του πολυνομοσχεδίου (Ν. 4024/2011), βάσει του οποίου προβλέπεται μείωση στα εφάπαξ των εν λόγω ταμείων από 15% έως και 30%.


Συγκεκριμένα, για τους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τη 1-1-2010 μέχρι και την 31-12-2010 και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση χορήγησης εφάπαξ, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα. Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 1-1-2011 και μετά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση χορήγησης εφάπαξ, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα.


Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από την 1-8-2011 και μετά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος καταβάλλεται μειωμένο σε ποσοστό 30%. Υπενθυμίζεται ότι εκτός των εφάπαξ, βάσει του πολυνομοσχεδίου, σε μείωση 20% υπόκεινται οι επικουρικές συντάξεις του ΤΑΥΤΕΚΩ, των ΤΕΑΟ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, ενώ 20% μείωση αναλογεί στις επικουρικές (ποσό μηνιαίου μερίσματος) του ΜΤΠΥ, για το οποίο εάν μετά την ειδική εισφορά συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης και τη μείωση του 20% το ποσό υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως μειώνεται κατά 50%. Μείωση 30% για το τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 150 ευρώ ισχύει και για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ που λαμβάνουν μόνον επικουρική, ενώ οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν μόνον επικουρική υπόκεινται σε μείωση 15%.


Για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑΜ και του ΕΤΑΤ, το 50% της (μεικτής) σύνταξής τους υπόκειται στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς (για όσους είναι κάτω των 60 ετών) και τις μειώσεις 20% – 40% επί της κύριας σύνταξης, ενώ το υπόλοιπο 50% υπόκειται στην παρακράτηση της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης και τη μείωση κατά 15% που αφορά τις επικουρικές συντάξεις. 

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: