«ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗΑπό την Ιστοσελίδα της Μητροπόλεως
Κυριολεκτικά «ἐπιδημία Πνεύματος Ἁγίου» ἦταν ἡ Ἱερατική Σύναξη στήνἹερά Μητρόπολη Ἱερισσοῦ τήν Τρίτη 9 Ἀπριλίου 2019, μέ τήν εἰσήγηση τοῦ

Ἁγιορείτου Παν. Ἀρχιμ. Βενεδίκτου Νεοσκητιώτου μέ θέμα «Ἡ ἐσωτερική ζωή τοῦ Ἱερέως», προσκεκλημένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσιάζοντας τόν ἐκλεκτό Ἁγιορείτη ὁμιλητή ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν παρουσία του στήν Ἱερατική Σύναξη, ἀλλά καί τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν π. Βενέδικτο, διότι ἐπί τριακονταπενταετία ἐπισκέπτεται τήν ἐπαρχία μας καί διακονεῖ τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως.
Ἐπήνεσε τόν π. Βενέδικτο, γιά τή μοναδική συγγραφική προσφορά του πάνω στά ἒργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας πρός χρῆσιν τῶν Ἱεροκηρύκων, ὃλων τῶν Κληρικῶν, ἀλλά καί τήν οἰκοδομή τῶν πιστῶν. Μίλησε διθυραμβικά γιά τό μοναδικό ἒργο του “Ταμεῖα τῶν Πατέρων” (Χρυσοστομικοῦ, Βασιλειανοῦ, Γρηγοριανοῦ, Παλαμικοῦ, Μαξιμιανοῦ), τούς 14 τόμους τοῦ Χρυσοστομικοῦ Ἄμβωνος καί τά 22 μεταφρασμένα ἔργα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, πού ἀποτελοῦν μοναδική συνεισφορά στήν ἁγιοπατερική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί στηρίζουν καταπληκτικά τόσο τόν ἐπιστήμονα πατρολόγο, ὃσο καί τόν λειτουργό τοῦ κηρύγματος καί φυσικά τό χριστεπώνυμο πλήρωμα στήν καθημερινότητά του καί στήν πνευματική του ἀνέλιξη.
Τόνισε ὅτι ὁ σημερινός ὁμιλητής τῆς Συνάξεώς μας εἶναι ὁ πολυγραφώτερος Ἁγιορείτης, μετά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη.
Ὁ π. Βενέδικτος ἔλαβε τόν λόγο καί παρουσίασε τήν ἐσωτερική ζωή τοῦ Ἱερέως μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί μέσα ἀπό τή δική του ἁγιοπνευματική ἐμπειρία.
Μεταξύ τῶν ἄλλων τόνισε, «ἡ ἐσωτερική ζωή τοῦ ἱερέως χρειάζεται συντήρηση καί φροντίδα, διότι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ ἁγιασμός.
Ὁ δέ ἁγιασμός τοῦ ἱερέως ἐπιτυγχάνεται μέ τήν αὐτογνωσία, τήν προσοχή, τήν φυλακή τῶν λογισμῶν, τήν προσευχή, τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τή μελέτη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τήν τακτική ἐξομολόγηση καί τή συχνή μετοχή στή Θεία Κοινωνία».
Ὁ ὁμιλητής ἔθεσε τό ἐρώτημα «Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;». Καί ἔδωσε τήν ἀπάντηση τῆς ὀρθόδοξης ἀνθρωπολογίας: «σμικρός κόσμος, τό στεφάνι τῆς δημιουργίας, τό πολυτιμότερο τοῦ κόσμου, πού προῆλθε ἀπό τόν Θεό καί πρός τόν Θεόν πορεύεται».
«Ἡ σάρκα εἶναι φορέας τοῦ κοσμικοῦ-σαρκικοῦ φρονήματος, πού ὅμως ὁ Κύριος Ἰησοῦς τήν προσέλαβε καί τήν ἐθέωσε.
Ἡ δέ ψυχή εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ψυχή εἶναι ἀγήραστη, ἐπιθυμεῖ τήν αἰωνιότητα, εἶναι λογική, συναισθηματική, ἐλεύθερη, κοινωνική καί ἀναζητεῖ τή σχέση μέ τόν Θεό καί τή συμμετοχή στή χάρη Του. Τό τελευταῖο ἀποτελεῖ ἀδίρητη ἀνάγκη γιά τόν ἂνθρωπο καί εἶναι γι’αὐτόν θέμα ζωῆς καί θανάτου».
 • Αὐτογνωσία εἶναι ἡ γνώση τοῦ πεπτωκότος, «ἔνδον σκάπτε», ἀκριβής καί λεπτομερής ἐξέτασις τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου μας μέ τόν φωτισμό τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί πνευματικοῦ ὁδηγοῦ, λόγω τῆς ἀπάτης τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ.
 • Αὐτογνωσία σημαίνει μετάνοια, ταπεινοφροσύνη, προσοχή, προσοχή στούς λογισμούς, περιφραγμένο κληρικό!,
 • Αὐτογνωσία σημαίνει τακτική προσευχή, νοερά προσευχή, συχνή ἐξαγόρευση τῶν λογιμῶν, πού μᾶς πολιορκοῦν.
 • Αὐτογνωσία σημαίνει μελέτη Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων, πού εἶναι ἡ καρδιά τοῦ Χριστοῦ γραμμένη σέ βιβλίο, ἀλλά καί ἡ ἐφαρμογή αὐτῶν.
 • Αὐτογνωσία σημαίνει κάθαρση ἀπό τά πάθη, ἐπιστροφή ἀπό τό παρά φύσιν στό κατά φύσιν.
Ἡ παρουσία ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου ὠθεῖ τόν ἱερέα σέ πνευματικό ἀγῶνα, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου πρέπει νά στέκεται μέ εὐλάβεια.
üΕὐλάβεια εἶναι ἡ ἔντονη αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, μακρυά ἀπό κάθε ἐπιδεικτικότητα καί ἐξοικείωση.
üΕὐλάβεια εἶναι ἐσωτερική κατάσταση, πού ἐκφράζεται καί ἐξωτερικά.
üἩ εὐλάβεια τοῦ ἱερέως φαίνεται:
 • πῶς μελίζει τόν Ἀμνό
 • πῶς κοινωνεῖ ὁ ἴδιος
 • πῶς συστέλει τά Ἅγια
 • πῶς κοινωνεῖ τόν λαό
 • πῶς καταλύει τό Ἅγιο Ποτήριο
 • στήν καθαρότητα καί ἡ εὐπρέπεια στό Ἱερό καί στόν ἑαυτό του. Τό Ἱερό εἶναι ἡ βιτρίνα τοῦ Ἱερέως.
 • στήν σιωπή στό Ἱερό καί ἐνώπιον τοῦ Θυσιαστηρίου.
Ἡ εὐλάβεια τοῦ ἱερέως φαίνεται στήν ἀλλοίωση μετά τήν Θεία Λειτουργία μέσα στήν Ἐνορία καί ἀνάμεσα στούς χριστιανούς».
Καί τελείωσε μέ τόν λόγο τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ. “Ὅταν βρῆς ἐσὺ τὴν εἰρήνη, τότε χιλιάδες ἄνθρωποι θὰ βροῦν τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη κοντά σου”.
Ἡ Ἱερατική Σύναξη συνεχίσθηκε μέ ἐρωτήσεις πρός τόν ὁμιλητή καί τοποθετήσεις ἀπό τούς ἱερεῖς.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τήν εἰσήγηση καί τήν παρουσία τοῦ π. Βενεδίκτου καί ἔκλεισε μέ διοικητικά θέματα καί συμβουλές πρός τούς ἱερεῖς. *
* Ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Βενεδίκτου Νεοσκητιώτη.


Created with Flickrset for Joomla.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: