Ο Δήμος Αριστοτέλη ομόφωνα διεκδικεί λόγο επί της νέας σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και «Ελληνικού Χρυσού»

Σε ομόφωνες αποφάσεις και σε κατά πλειοψηφία θέσεις
λόγω επί μέρους διαφοροποιήσεων κατέληξε το
Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη
,
στην έκτακτη συνεδρίαση της 19ης

Φεβρουαρίου, που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της Διοίκησης της
εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»

με θέματα α) την πορεία εφαρμογής της ΚΥΑ που ρυθμίζει τους όρους
διεξαγωγής  των δραστηριοτήτων της
εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στην περιοχή του
Δήμου Αριστοτέλη, β) το εκτεταμένο πρόβλημα των ρωγματώσεων
κτισμάτων στην κοινότητα Στρατονίκης, γ) τη στάση του Δήμου έναντι της
πιθανότητας απόφασης του Υπουργείου Ναυτιλίας να αποσπάσει από τους οικείους
Δήμους τον έλεγχο των Λιμενικών Ταμείων και δ) το αίτημα του Πανελληνίου
Συλλόγου Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για στήριξη των αντίστοιχων
δομών της Δημοτικής Επιχείρησης «Η Φροντίδα» του Δήμου Αριστοτέλη.

Τα (α), (β) και (γ) θέματα εισηγήθηκαν οι παρατάξεις
της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου και το (δ) η διοίκηση του Δήμου.
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αριστοτέλη κ. Στέλιου
Βαλιάνου και στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του Δήμου και των παρατάξεων,
εστάλησαν προσκλήσεις συμμετοχής – δια των επικεφαλής ή εκπροσώπων- στη
συνεδρίαση: α) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) στην εταιρεία
«Ελληνικός Χρυσός», γ) στην Επιστημονική Επιτροπή Περιβαλλοντικού Όρου Δ.1.39
της ΚΥΑ 201745/2011, δ) στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
και ε) στο Σώμα Επιθεώρησης Β.Ελλάδος (Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος) του
ΥΠΕΝ, στ) προς το ΑΠΘ και το ΕΜΠ που διεξάγουν τα ερευνητικά προγράμματα για τα
αίτια των ρωγματώσεων στη Στρατονίκη.
Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση η διοίκηση της εταιρείας
«Ελληνικός Χρυσός», που εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο κ. Δημήτρη Δημητριάδη και τους μηχανικούς κ. Έμμυ Γαζέα και κ. Κώστα
Σουλτάνη.
Κατά την  μαραθώνια -διάρκειας εννέα ωρών- συνεδρίαση,
δόθηκε η δυνατότητα υποβολής πλήθους ερωτημάτων των Δημοτικών Συμβούλων όλων
των παρατάξεων, αλλά και παριστάμενων δημοτών, προς τα στελέχη της εταιρείας
«Ελληνικός Χρυσός», που έδωσαν σχετικές απαντήσεις. Το σύνολο της συνεδρίασης
και των σχετικών ερωταπαντήσεων για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών θα
αναρτηθούν τις επόμενες μέρες στο νεοσύστατο
youtube channel
του Δήμου Αριστοτέλη, στο
link https://www.youtube.com/channel/UCTALEJnts62RkgrCU3FYzmQ
Για το θέμα της ΚΥΑ και της διαβούλευσης
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και «Ελληνικού Χρυσού», το Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε, ψήφισμα το οποίο εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος.
Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα στο 1ο σκέλος και κατά πλειοψηφία στο 2ο
σκέλος ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δηλώνει
ότι…
…παρακολουθεί με προβληματισμό τη δημοσιοποίηση που
λαμβάνει χώρα σχετικά με την κυοφορούμενη αναθεώρηση της σύμβασης μεταξύ της
«Ελληνικός Χρυσός» και του Ελληνικού Δημοσίου. Γι` αυτό ζητά από την ηγεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πριν την τελική σύναψη οποιασδήποτε
νέας συμφωνίας που ενδεχομένως θα απαιτήσει και έκδοση νέας ΚΥΑ και αφού
ενημερώσει σχετικά τη Διοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη, να δώσει τον εύλογο χρόνο
στη Δημοτική Αρχή, ώστε να μεταφέρει στην Κυβέρνηση τις απόψεις του Δήμου και
τις Τοπικής Κοινωνίας, όπως αυτές θα εκφραστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από
σχετική συνεδρίαση, προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη στο τελικό στάδιο, πριν
την υπογραφή οποιασδήποτε νέας σύμβασης με την «Ελληνικός Χρυσός».
Επίσης το
Δημοτικό Συμβούλιο
κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της παράταξης Ισχυρός Αριστοτέλης) δηλώνει ότι…
…θεωρεί την τήρηση των προβλεπόμενων από την ΚΥΑ
όρων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της «Ελληνικός Χρυσός» στην περιοχή
μας, ως  σοβαρό προαπαιτούμενο καλής
εκτέλεσης του σχεδιασμού της και αρμονικής συνύπαρξης με την τοπική κοινωνία.
Γι` αυτό ζητά, είτε κατά την προκαθορισμένη, το 2021, είτε σε πρωθύστερο χρόνο,
επαναδιαπραγμάτευση της εν λόγω ΚΥΑ, να διατηρηθούν ακέραιοι και να βελτιωθούν
όλοι οι σήμερα υπάρχοντες ευεργετικοί για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία
όροι και προϋποθέσεις.
Για το θέμα των ρωγματώσεων σε οικίας
της κοινότητας Στρατονίκης και με δεδομένες τις διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων
της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» ότι τον Απρίλιο θα υπάρχουν δεδομένα από τις
εν εξελίξει πανεπιστημιακές μετρήσεις (ΑΠΘ και ΕΜΠ) στο πλαίσιο της έρευνας για
τα αίτια του φαινομένου, το Δημοτικό Συμβούλιο:
Ομόφωνα ζητά…
α) την επίσπευση της ολοκλήρωσης των πανεπιστημιακών
μετρήσεων και ερευνών προκειμένου να προχωρήσει η ανάλυση των δεδομένων από την
Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στο πλαίσιο προγραμματικής
σύμβασης με τον Δήμο Αριστοτέλη για τον εντοπισμό με τη μέγιστη δυνατή
ακρίβεια, των αιτίων εκδήλωσης του φαινομένου και της πιθανής επίπτωσης της
εξορυκτικής δραστηριότητας σε αυτό και  β)
να αναλάβει η εταιρία Ελληνικός Χρυσός στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης δαπάνες αποκατάστασης των οικιών της Στρατονίκης που εγκυμονούν
κινδύνους λόγω ρωγματώσεων, για τις οικογένειες που διαβιούν σ` αυτές.
Κατά πλειοψηφία επιφυλάσσεται…
… να επανεξετάσει το ενδεχόμενο αιτήματος
προληπτικής αναστολής των εργασιών εξόρυξης κάτω από τον οικισμό, όταν θα
υπάρχουν ενδεχομένως επιστημονικά δεδομένα για να υποστηρίξουν κα να
καταστήσουν βάσιμο το αίτημα μετά την έκδοση των πρώτων αποτελεσμάτων των
πανεπιστημιακών μετρήσεων τον Απρίλιο.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ισχυρός
Αριστοτέλης» και ο Δημοτικός Σύμβουλος Απόστολος Παπαγεωργίου που ζήτησαν να
διατυπωθεί άμεσο αίτημα αναστολής εργασιών κάτω από τη Στρατονίκη από την
εταιρία «Ελληνικός Χρυσός», ενώ λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος
Λαμπράκης.
Για το θέμα του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου
το Δημοτικό Συμβούλιο
ενημερώθηκε για τις νεότερες διαβεβαιώσεις  του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας
ότι η ηγεσία δεν προτίθεται να αφαιρέσει το σύνολο των Λιμενικών Ταμείων από
τους οικείους Δήμους και πως όποιες παρεμβάσεις γίνουν θα πραγματοποιηθούν σε
συνεννόηση με τους Δήμους και την ΚΕΔΕ. Ωστόσο, με δεδομένη την ανησυχία που
προέκυψε από προηγούμενες σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις,
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα
ότι:
·        
Εκφράζει τον προβληματισμό του για τον
θόρυβο που δημιουργήθηκε περί αφαίρεσης του ελέγχου του συνόλου των Λιμενικών
Ταμείων από τους οικείους Δήμους.
·        
Επισημαίνει τη σημασία της διαχείρισης
και των πόρων του Λιμενικού Ταμείου, για την ενίσχυση των εσόδων και την
υλοποίηση του σχετικού προγραμματισμού του Δήμου.
·        
Δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του σε
κάθε ενδεχόμενη πρόθεση αφαίρεσης από τον Δήμο Αριστοτέλη της αρμοδιότητας
ελέγχου και διαχείρισης του οικείου Λιμενικού Ταμείου.
Για το θέμα των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα
να
δεχτεί ομόφωνα την εισήγηση της διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου
Αριστοτέλη «η Φροντίδα» και να εκφράσει τη στήριξή του στα αιτήματα του
Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Παρακαλούνται οι
επικεφαλής των παρατάξεων, να γνωμοδοτήσουν επί της ακρίβειας του ως άνω
περιεχομένου του προσχεδίου ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ και να κάνουν ενδεχόμενες
παρατηρήσεις Στην τελική μορφή του Δελτίου Τύπου θα προστεθεί στα παραπάνω ΜΟΝΟ
δήλωση του Δημάρχου Αριστοτέλη Στέλιου Βαλιάνου)
Ο Δήμαρχος
Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος,

με αφορμή την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις αποφάσεις που
ελήφθησαν, δήλωσε τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε μια ιστορική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την παρουσία για πρώτη φορά μετά από χρόνια, εκπροσώπων
της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός” σε δημόσια λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αριστοτέλη και τους ευχαριστώ γι` αυτό. Η σημασία, το μέγεθος και οι
πολλαπλές ιδιαιτερότητες της μεταλλευτικής δραστηριότητας, καθιστούν επιτακτική
την ανάγκη, αυτός ο διάλογος να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Λυπάμαι που δεν κατέστη δυνατό να παραστούν
εκπρόσωποι των λοιπών παραγόντων που προσκλήθηκαν, αλλά ευελπιστώ πως θα δοθεί
η ευκαιρία στο μέλλον.
Ήταν μια συνεδρίαση εννέα ωρών, με εντάσεις, με
συναισθηματικές εξάρσεις, αλλά όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, ο
διάλογος είναι αναγκαίος για την καλύτερη ενημέρωση όλων. Τόσο της τοπικής
κοινωνίας, που έχει τη δυνατότητα να θέτει ερωτήματα και να παίρνει απαντήσεις,
όσο και της επενδύτριας εταιρείας, που έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται από
πρώτο χέρι, τις ποικίλες απόψεις, αγωνίες και θέσεις που υπάρχουν και την
αφορούν.
Με δεδομένη τη σημασία του θέματος, αλλά και την
έντονη επιθυμία δημοτών από όλες τις κοινότητες να έχουν αυτή την ευκαιρία
άμεσης ενημέρωσης και επικοινωνίας, εισήγησή μου, τόσο προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, όσο και προς την Διοίκηση της Εταιρείας, θα είναι να πραγματοποιηθούν
ανάλογες μελλοντικές έκτακτες συνεδριάσεις με θέματα αποκλειστικά σχετιζόμενα
με τη μεταλλευτική δραστηριότητα και σε άλλες κοινότητες του Δήμου.
Είναι σημαντικό να αντιληφθούν όλοι, πως στην ουσία,
ότι καλό και ότι στραβό γίνεται στον τόπο μας, το βιώνουμε ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ και μας
αφορά όλους το ίδιο!
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ, αν χρειαστεί, πρέπει να υπερασπιστούμε
την ανάπτυξη και την απασχόληση! Όχι ως επαίτες, αλλά ως απαιτητικοί κοινωνικοί
εταίροι ενός εγχειρήματος που μας αφορά!
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ, αν χρειαστεί, πρέπει να σταθούμε απέναντι
σε κάθε ενδεχόμενη καταστρατήγηση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της
εταιρείας! Όχι ως ιδεοληπτικοί λαϊκοί Δικαστές, αλλά ομοίως ως απαιτητικοί μα
και θεσμικά υπεύθυνοι κοινωνικοί εταίροι που επιζητούμε τον σεβασμό στον τόπο
μας και στο επίπεδο της ζωής που αξίζει σ` εμάς και στα παιδιά μας!
Είναι σημαντικό πως υπήρξαν και ομόφωνες αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου για σημαντικές πτυχές των θεμάτων που συζητήσαμε.
Αποδείξαμε ότι μας ενώνουν, περισσότερα από όσα μας χωρίζουν, ακόμα και επί
θεμάτων με ιστορικό έντονων αντιπαραθέσεων.
Σε ότι αφορά τα ζητήματα της ΚΥΑ ενημέρωσα το
Δημοτικό Συμβούλιο και τους συνδημότες μου, πως:
Ζήτησα από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος να
επισπευθεί η υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση του νέου εκπροσώπου του Δήμου
στην αρμόδια επιβλέπουσα γνωμοδοτική επιτροπή της εφαρμογής της ΚΥΑ, που έχει
καθυστερήσει.
Ζήτησα από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, την
επιτροπή που μας είναι γνωστή από το παρελθόν ως «ΕΠΙΤΗΡΩ», να ελεγχθεί η
τήρηση της ποσόστωσης 90-10 στις προσλήψεις, τονίζοντας ότι αν δεν συμβεί αυτό
σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο Δήμος θα ζητήσει εγγράφως από την Εταιρεία, καλή
τη πίστη, τη σχετική πρόσβαση, για διασταυρώσεις με τα δημοτολόγια.
Ζήτησα από το ίδιο όργανο να επισπευθεί η έκδοση του
τελικού συνολικού πορίσματος για την πορεία εφαρμογής της ΚΥΑ, που αναμένεται
να εκδοθεί τον Απρίλιο.
Για το φράγμα του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα: διαπίστωσα ότι
οι επιστήμονες της αρμόδιας επιτροπής, εντοπίζουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα
στην ΚΥΑ, αλλά διαπίστωσα και διχογνωμία των επιστημόνων της επιτροπής, επί
 του ισχυρισμού της εταιρείας, ότι οι επιλογές που έγιναν είναι τεχνικά
ανώτερες από τις προβλεπόμενες στην ΚΥΑ.  Ανακοίνωσα λοιπόν, ότι ο Δήμος
προχωρά στον έλεγχο των προδιαγραφών με τη βοήθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που είχα
προαναγγείλει σε ανύποπτο χρόνο και πολύ πριν τις διαπιστώσεις τις επιτροπής.
Είμαστε αποφασισμένοι, είτε να υποχρεωθεί η Εταιρεία σε διορθωτικές παρεμβάσεις
όπου χρειάζεται, είτε να έχουμε μια σαφή και πολλαπλών πηγών διαβεβαίωση για
την ασφάλεια του φράγματος, ώστε να πάψει η αναμόχλευση συναισθημάτων φόβου σε
κατοίκους και σε πιθανούς επισκέπτες του Δήμου.
Σημαντικό θεωρώ να αποδειχτεί στην πράξη η πρόθεση ανταπόκρισης
της επενδύτριας εταιρείας σε θέματα που εκκρεμούν, όπως για παράδειγμα η
αποκατάσταση της παραλίας του Στρατωνίου. Μένει να αποδειχθεί.
Για τη Στρατονίκη συμφωνήσαμε άπαντες, πως δεν
πρέπει να αφήνουμε τον χρόνο να περνά άπραγοι και ενημέρωσα το Δημοτικό
Συμβούλιο για τις εξής ενέργειες:
Προχωρήσαμε άμεσα την απόφαση της σύμβασης με το
ΕΑΓΜΕ που θα γνωμοδοτήσει επί των διεξαγόμενων ερευνών και θα καταρτίσει
τεχνική έκθεση και αξιολόγηση για τα αίτια.
Για να είμαστε εντάξει με την τυπική διαδικασία και
να προστατέψουμε τον Δήμο από το ενδεχόμενο να βρεθεί υπόλογος έναντι της
Δικαιοσύνης για κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό -όπως και η
εισαγγελική αρχή υπέδειξε- στείλαμε σε κατοίκους της Στρατονίκης ειδοποίηση πως
πρέπει να εγκαταλείψουν σπίτια τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα και ενώ η τριμελής
επιτροπή επικίνδυνων κτισμάτων έκρινε μετά από αυτοψία σε αντίθεση με την
Πολεδομία του Δήμου μας ότι αυτά είναι επισκευάσιμα.
Ταυτόχρονα όμως, επιδιώξαμε και εξασφαλίσαμε τη
συναίνεση της «Ελληνικός Χρυσός» για τη σύσταση ενός Ταμείου ενίσχυσης των
κατοίκων της Στρατονίκης που θα χρειαστεί να προβούν σε ενίσχυση των σπιτιών
τους ή σε άλλη λύση, με τη συμφωνία βέβαια, πως η συμμετοχή της εταιρείας στο
Ταμείο αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, δεν συνιστά ομολογία υπευθυνότητας για το αίτιο του φαινομένου και δεν
εκλαμβάνεται ως τέτοιο. Αυτό το Ταμείο, θα είναι μια δομή με διάρκεια, που θα
συνδράμει σε κάθε περίπτωση για τη στήριξη των κατοίκων της Στρατονίκης, ανεξάρτητα
από όποια συμπεράσματα εξαχθούν από την επιστημονική έρευνα, και επιπρόσθετα σε
οποιοδήποτε άλλο μέτρο υποδειχθεί και αποφασιστεί. Και είναι σημαντικό, πως
όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν στην ανάγκη να επιδείξει η «Ελληνικός Χρυσός»
εταιρική κοινωνική ευθύνη και να συνδράμει οικονομικά στην αντιμετώπιση του
προβλήματος.
Συνεχίζουμε λοιπόν, χωρίς προκατάληψη, αλλά και
χωρίς εκπτώσεις!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: