Παράδοση έντυπου υλικού στη βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Στανού

Από τη σημερινή παράδοση έντυπου υλικού στη βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Στανού από την κα. Αϊντα Νίκα, Πρόεδρο του BUSINESS MENTALITY org φορέα υποδοχής του Europe Direct Halkidiki.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Halkidiki και ο Δήμος_Αριστοτέλη στα πλαίσια της καμπάνιας «Στην Βιβλιοθήκη μας η Ευρώπη», εμπλουτίζουν με βιβλία και έντυπα από τις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης την βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου στον Στανό Χαλκιδικής.

Στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία με την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη κα Ευγενία Γιαννούση να ξεναγήσουμε την κα Αϊντα Νίκα στα Μουσεία (Ιστορικό, Λαογραφικό και Υφαντικής) της Αρναίας.

Απάντηση